Aihealueet

Seuraavaa aihealuejaottelua noudatetaan kaikissa tutkinnoissa. Yksittäinen tutkinto sisältää kuitenkin vain osia tässä esitellyistä aihealueista.

AihealueetTyydyttäväHyväErinomainen

Yhteiskunta ja hallinto
Tutkinnon suorittajan tulee pystyä viestimään suullisesti ja kirjallisesti työelämään yleisesti liittyvistä teemoista, esimerkiksi
• hallinnolliset aiheet
• yhteiskunnalliset kysymykset.


Lähinnä perusasioista viestiminen siinä määrin kuin perusselviytyminen omista työtehtävistä edellyttää. 

Perusteellisemmin, tehokkaammin, tarkoituksen-
mukaisemmin ja kielellisesti tarkemmin kuin edellisellä tasolla.


Edellistä monipuolisemmin ja tarkoituksen-
mukaisemmin myös kielellisesti vaativissa tilanteissa.

Oma työ ja koulutus
Tutkinnon suorittajan tulee pystyä viestimään samantyyppisistä teemoista, joita hän kohtaa omissa työtehtävissään, esimerkiksi
• päivittäiset rutiinit, kuten erilaiset lomakkeet ja asiakirjat niihin liittyvine toimintoineen
• omiin työtehtäviin liittyvät tilanteet teemoineen, esimerkiksi neuvottelut,  kokoukset, julkiset esiintymiset
• koulutus ja kielitaito
• työolot omassa  työssä.


Lähinnä perusasioista viestiminen siinä määrin kuin perusselviytyminen omista työtehtävistä edellyttää.

Perusteellisemmin, tehokkaammin, tarkoituksen-
mukaisemmin ja kielellisesti tarkemmin kuin edellisellä tasolla.

Edellistä monipuolisemmin ja tarkoituksen-
mukaisemmin myös kielellisesti vaativissa tilanteissa.

Sosiaalinen vuorovaikutus
Tutkinnon suorittajan tulee pystyä viestimään sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi
• esittäytyminen, tapaaminen
• asiakaspalvelutilanteet
• keskustelu-
käyttäytyminen työtilanteissa
• puhelinkäyttäytyminen
• kirjallinen viestiminen.


Tutuissa työtilanteissa perusilmauksia ja fraseologiaa käyttäen.

Myös virallisissa työ tilanteissa; pystyy mukauttamaan viestintätyyliään tilanteen mukaan.

Kaikenlaisissa virallisissa ja epävirallisissa työtehtävien hoitoon liittyvissä tilanteissa lähes äidinkielisen tavoin.