Erinomaista taitoa osoittavat kielitutkinnot

Tutkintoon ilmoittautuminen

Erinomaista suomen tai ruotsin taitoa osoitettaessa tutkinnot suoritetaan suomen tai ruotsin kielen tutkintolautakunnalle Helsingissä. Tutkintotilaisuuksia järjestetään n. 10 kertaa vuodessa Opetushallituksen tiloissa osoitteessa Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki.

Kevään 2019 erinomaisen taidon tutkintopäivät:

  • torstai 7.2.2019
  • torstai 7.3.2019
  • keskiviikko 10.4.2019
  • tiistai 14.5.2019
  • keskiviikko 12.6.2019

Erinomaisen taidon tutkintoon ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella. Allekirjoitettu lomake tulee lähettää siten, että se on perillä Opetushallituksessa viimeistään kahta viikkoa ennen tutkintopäivää (Opetushallitus PL 380, 00531 Helsinki).

Ennen tutkintoon osallistumista tulee maksaa tutkinnon osallistumismaksu Opetushallituksen tilille FI11 5000 0121 5013 56 OKOYFIHH. Maksukuitti sekä henkilötodistus tarkastetaan koetilaisuudessa.

Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat
- passi
- henkilöllisyystodistus (EU-maan viranomaisen myöntämä kuvallinen henkilöllisyystodistus)
- Puolustusvoimien sirullinen ja kuvallinen henkilökortti
Huom. Ajokortti ei kelpaa, koska se ei ole virallinen henkilötodistus.

Erinomaisen taidon tutkintoja ovat:

  • suomen tai ruotsin kielen suullisen taidon tutkinto (puhumisen ja puheen ymmärtämisen osakokeet)
  • suomen tai ruotsin kielen kirjallisen taidon tutkinto (kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeet)
  • suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen taidon tutkinto (tekstin ymmärtämisen ja puheen ymmärtämisen osakokeet).

Tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää tietyn taidon molempien osakokeiden hyväksyttyä suorittamista. Suullisen ja kirjallisen taidon tutkintojen suorittaminen osoittaa myös vastaavantasoista ymmärtämisen taitoa.

Tutkinnon suorittamiseen on syytä varata koko päivä. Tutkintotilaisuus alkaa kello 9.00. Loppumisajankohta riippuu tutkintoon osallistuvien määrästä.

Tutkinnon tulos postitetaan suorittajalle noin kahden viikon kuluessa.

Tutkinnon osallistumismaksu 2019

Tutkintomaksu on 370 euroa, jos suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnot suoritetaan samalla kerralla. (Tutkinnot osoittavat myös vastaavantasoista ymmärtämisen taitoa.) Jos tutkinnot suoritetaan yksittäin, kukin tutkinto, suullisen, kirjallisen tai ymmärtämisen taidon tutkinto, maksaa 185 euroa.

Tutkintomaksu tulee maksaa ennen tutkintotilaisuutta Opetushallituksen tilille FI11 5000 0121 5013 56 OKOYFIHH. Jos maksun suorittaa eri henkilö kuin tutkintoon osallistuja, maksukuittiin tulee merkitä tutkintoon osallistujan nimi kohtaan ”viesti”.

Kielitutkintolautakunta voi myöntää todistuksen suomen tai ruotsin kielen erinomaisesta taidosta myös ilman valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamista henkilölle, joka on aiemmalla toiminnallaan ja/tai mahdollisilla ulkomailla suoritetuilla kieliopinnoilla osoittanut vaadittavaa kielitaitoa.

Kielitutkintolautakunta arvioi vapaamuotoiset selvitykset aiemmasta toiminnasta ja kielitutkinnoista. Arviointi maksaa 185 euroa, joka tulee maksaa etukäteen Opetushallituksen tilille FI11 5000 0121 5013 56 OKOYFIHH.

Selvitykset aiemmasta kielitaitoa osoittavasta toiminnasta, viralliset todistusjäljennökset sekä maksukuitti tulee toimittaa kielitutkintolautakunnalle osoitteeseen Opetushallitus/ kirjaamo/valtionhallinnon kielitutkinnot/ suomen (tai ruotsin) kielen kielitutkintolautakunta, PL 380, 00531 Helsinki. Hakemuksen käsittely kestää yleensä vähintään kuukauden.

Lisätietoja:
Asiantuntija, Kielitutkintolautakuntien sihteeri
Satu Saario

puh. 029 533 1192
fax. 029 533 1035