Hyvää ja tyydyttävää taitoa osoittavat kielitutkinnot

Tutkintoon ilmoittautuminen

Hyvää / tyydyttävää suomen tai ruotsin kielen taitoa osoittavat tutkinnot suoritetaan tutkintosuoritusten vastaanottajille, joille ilmoittaudutaan suoraan. Tutkinnot suoritetaan vastaanottajien kanssa sovittuna aikana. Yleisinä loma-aikoina tulee ottaa huomioon vastaanottajien mahdollisten lomien aiheuttamat tauot.

Ennen tutkintoon osallistumista tulee maksaa tutkinnon osallistumismaksu Opetushallituksen tilille. Maksukuitti sekä henkilötodistus tarkastetaan koetilaisuudessa.

Hyvän / tyydyttävän taidon tutkintoja ovat:

  • suomen tai ruotsin kielen suullisen taidon tutkinto (puhumisen ja puheen ymmärtämisen osakokeet)
  • suomen tai ruotsin kielen kirjallisen taidon tutkinto (kirjoittamisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeet)
  • suomen tai ruotsin kielen ymmärtämisen taidon tutkinto (tekstin ymmärtämisen ja puheen ymmärtämisen osakokeet).

Tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää tietyn taidon molempien osakokeiden hyväksyttyä suorittamista. Suullisen ja kirjallisen taidon tutkintojen suorittaminen osoittaa myös vastaavantasoista ymmärtämisen taitoa.

Tutkintojen kesto riippuu suorittajien määrästä tutkintotilaisuudessa. Yksittäisten tutkintojen ohjeelliset kestot ovat seuraavat:

Suullisen kielitaidon tutkinto

n. 45 minuuttia

Puheen ymmärtämisen koe

n. 20 minuuttia

Puhumisen koe

n. 20 minuuttia

Kirjallisen kielitaidon tutkinto

1 tunti 45 minuuttia

Tekstin ymmärtämisen koe

45 minuuttia

Kirjoittamisen koe

1 tunti

Ymmärtämisen taidon tutkinto

n. 1 tunti

Puheen ymmärtämisen koe

n. 20 minuuttia

Tekstin ymmärtämisen koe

45 minuuttia

Tutkinnon osallistumismaksu 2018

Tutkintomaksu on 186 euroa, jos suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnot suoritetaan samalla kerralla. (Tutkinnot osoittavat myös vastaavantasoista ymmärtämisen taitoa.) Jos tutkinnot suoritetaan yksittäin, kukin tutkinto, eli suullisen, kirjallisen tai ymmärtämisen taidon tutkinto, maksaa 93 euroa.

Tutkintomaksu tulee maksaa ennen tutkintotilaisuutta Opetushallituksen tilille FI11 5000 0121 5013 56 OKOYFIHH. Maksukuitin ”viesti” -kohtaan tulee merkitä tutkinnon vastaanottajan nimi sekä tutkinnon suorittamispäivä. Jos maksun suorittaa eri henkilö kuin tutkintoon osallistuja, maksukuitin ”viesti” -kohtaan tulee merkitä myös tutkintoon osallistujan nimi.