Kielenkäyttötarkoitukset


Seuraavaa kielenkäyttötarkoitusten aihejaottelua noudatetaan kaikissa tutkinnoissa. Tutkinnon suorittajalta edellytetään sitä monipuolisempaa ja tarkempaa kielenkäyttötarkoitusten hallintaa, mitä korkeammasta kielitaidon tasosta on kysymys.

KielenkäyttötarkoituksetTyydyttäväHyväErinomainen

Asiatietojen kysyminen ja antaminen

Rutiininomaisesti perustietoja ja fraaseja käyttäen.

Kielellisesti tarkemmin ja perusteellisemmin sekä tilanteeseen sopivammin.

Edelleen monipuolisemmin, tarkoituksen-
mukaisemmin ja kielellisesti tarkemmin ilmauksin vaativissakin tilanteissa.

Omansa ja/tai työyhteisönsä suhtautumisen ja kannan ilmaiseminen

Rutiininomaisesti perustietoja ja fraaseja käyttäen.

Kielellisesti tarkemmin ja perusteellisemmin sekä tilanteeseen sopivammin.

Edelleen monipuolisemmin, tarkoituksen-
mukaisemmin ja kielellisesti tarkemmin ilmauksin vaativissakin tilanteissa.

Perusteleminen, opastaminen ja taivutteleminen

Rutiininomaisesti perustietoja ja fraaseja käyttäen.

Kielellisesti tarkemmin ja perusteellisemmin sekä tilanteeseen sopivammin.

Edelleen monipuolisemmin, tarkoituksen-
mukaisemmin ja kielellisesti tarkemmin ilmauksin vaativissakin tilanteissa.

Asioiden  suunnittelu ja hoitaminen

Rutiininomaisesti perustietoja ja fraaseja käyttäen.

Kielellisesti tarkemmin ja perusteellisemmin sekä tilanteeseen sopivammin.

Edelleen monipuolisemmin, tarkoituksen-
mukaisemmin ja kielellisesti tarkemmin ilmauksin vaativissakin tilanteissa.

Sosiaalisten normien ja käytänteiden mukainen kielenkäyttö

Jokseenkin tilanteeseen sopivasti perustietoja ja fraaseja käyttäen.

Tilanteen ja viestinnän osapuolet paremmin huomioon ottaen.

Luontevasti ja tilanteeseen sopivasti.

Vuorovaikutuksen ylläpitoa ja laatua säätelevien ilmausten käyttö

Perusilmauksia ja fraaseja käyttäen, vivahteita erottelematta.

Tilanteen ja viestinnän osapuolet paremmin huomioon ottaen.

Luontevasti ja tilanteeseen sopivasti.