Kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä

Tutkinnot voi korvata tietyillä opinnoilla. Henkilöiltä, jotka ovat suorittaneet seuraavat opinnot, ei vaadita valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamista. Tutkintojen korvaamisesta opinnoilla säädetään Valtioneuvoston asetuksessa suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003).

Suullinen ja kirjallinen taito

Erinomaista suullista ja kirjallista kielitaitoa osoittavat opinnot (481/2003 § 15):

 • kyseisellä kielellä suoritettu korkeakoulun kypsyysnäyte sekä samalla kielellä hankittu koulusivistys (suomen tai ruotsin suorittaminen äidinkielenä perusopetus- tai lukiolain mukaisissa tai vastaavissa opinnoissa)
 • ylioppilastutkinto, jossa kyseisen kielen äidinkielen kokeessa vähintään arvosana magna cum laude approbatur
 • ylioppilastutkinto, jossa suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa vähintään arvosana eximia cum laude approbatur.

Hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa osoittavat opinnot (481/2003 § 16):

 • kyseisellä kielellä hankittu koulusivistys
 • ylioppilastutkinto, jossa hyväksytty arvosana kyseisen kielen äidinkielen kokeessa
 • ylioppilastutkinto, jossa suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeessa vähintään arvosana magna cum laude approbatur
 • kyseisellä kielellä suoritettu korkeakoulun kypsyysnäyte
 • korkeakoulututkintoon sisältyvät toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe arvosanalla hyvä
 • korkeakoulussa suomen tai ruotsin kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon opinnot tai arvosana cum laude approbatur.

Tyydyttävää suullista ja kirjallista kielitaitoa osoittavat opinnot (481/2003 § 17):

 • korkeakoulututkintoon sisältyvät toisen kotimaisen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai suullisen ja kirjallisen taidon kielikoe arvosanalla tyydyttävä
 • korkeakoulussa suomen tai ruotsin kielessä tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 15 opintoviikon opinnot tai arvosana approbatur.

Ymmärtämisen taito

Erinomaista ymmärtämisen taitoa osoittavat opinnot:

 • erinomaista ymmärtämisen taitoa voidaan osoittaa suorittamalla erinomaisen taidon tutkinnoista puheen ymmärtämisen ja tekstin ymmärtämisen osakokeet.

Hyvää ymmärtämisen taitoa osoittavat opinnot (481/2003 § 18):

 • ylioppilastutkinto, jossa toisen kotimaisen kielen pitkässä oppimäärässä (a-kieli) vähintään arvosana eximia cum laude approbatur.

Tyydyttävää ymmärtämisen taitoa osoittavat opinnot (481/2003 § 18):

 • ylioppilastutkinto, jossa toisen kotimaisen kielen pitkässä oppimäärässä (a-kieli) vähintään arvosana cum laude approbatur
 • toisen kotimaisen kielen keskipitkässä oppimäärässä (b-kieli) vähintään arvosana eximia cum laude approbatur.