Kysymyksiä ja vastauksia

Miten todistuksen saa?

Tutkintotodistus ja/tai hylkäävä päätös lähetetään tutkinnon suorittajalle noin viikon kuluessa.

Vastaavuudet?

Yleisten kielitutkintojen eri osakokeiden taitotasot vastaavat valtionhallinnon kielitutkintoja seuraavasti (481/2003 § 13):

Yleinen kielitutkinto Valtiohallinnon kielitutkinto

puhuminen ja puheen ymmärtäminen

suullinen taito

taitotaso 6

erinomainen taito

taitotasot 5 ja 4

hyvä taito

taitotaso 3

tyydyttävä taito

kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen

kirjallinen taito

taitotaso 6

erinomainen taito

taitotasot 5 ja 4

hyvä taito

taitotaso 3

tyydyttävä taito

puheen ja tekstin ymmärtäminen

ymmärtämisen taito

taitotaso 6

erinomainen taito

taitotasot 5 ja 4

hyvä taito

taitotaso 3

tyydyttävä taito

Saako kokeessa käyttää apuvälineitä, kuten sanakirjaa?

Minkäänlaisten apuvälineiden käyttäminen ei ole sallittua.

Voiko kielitaidon osoittaa vielä hakuajan päätyttyä?

Virkaa tai muuta työsuhdetta hakiessa kielitaidon voi osoittaa myös hakuajan päätyttyä, mikäli tämä ei viivytä asian käsittelyä (424/2003 § 8).

Kuka arvioi kokeet?

Kokeen arvioivat arviointikoulutuksen saaneet Opetushallituksen määräämät tutkintosuoritusten vastaanottajat. Valtionhallinnon kielitutkintojen arviointi on ns. kriteeriviitteistä arviointia. Tämä tarkoittaa sitä, että osallistujien suorituksia ei vertailla toisiinsa eikä arvosanoja anneta keskinäisen vertailun perusteella, vaan taitotasoista (arvosanoista) päätetään vertaamalla osallistujan suoritusta kielitaitokuvauksiin sekä tutkintokohtaisiin arviointiohjeisiin.

Kuka laatii koetehtävät?

Opetushallitus on kouluttanut tehtävien laadintaan erityiset työryhmät. Niiden jäsenet ovat suomen ja ruotsin kielen opetuksen ja arvioinnin asiantuntijoita.

Onko tutkinnon suorittamiselle ikärajaa?

Ikärajaa ei ole. Tehtävät on kuitenkin laadittu aikuisia ja heidän kokemusmaailmaansa silmällä pitäen, joten alle 15-vuotiaille saattaa tuottaa vaikeuksia vastata joihinkin tehtäviin.

Kuinka kauan tutkintotodistus on voimassa?

Valtionhallinnon tutkintotodistuksista ei ole vanhenemissääntöjä, eli periaatteessa ne eivät vanhene. Kielitaito ei kuitenkaan pysy yllä, jos kieltä ei käytä, joten esimerkiksi työnantaja voi katsoa uuden tutkinnon aiheelliseksi.

Lisätietoja

Lisätietoja tutkinnosta antaa Opetushallituksessa

Asiantuntija Satu Saario
Kielitutkintolautakuntien sihteeri
s-posti:satu.saario(at)oph.fi
puh. 029 533 1192
fax. 029 533 1035

Lisätietoja kielitutkintojärjestelmästä saat myös tutustumalla tutkintojärjestelmän säädöksiin ja perusteisiin.