Yleiskuvaus tutkinnoista

Valtionhallinnon kielitutkintoja voi suorittaa tyydyttävällä, hyvällä ja erinomaisella tasolla. Tyydyttävän / hyvän taidon tutkinnot suoritetaan eri paikkakunnilla toimiville Opetushallituksen nimittämille tutkintosuoritusten vastaanottajille. Erinomaisen taidon tutkinto suoritetaan suomen tai ruotsin kielen kielitutkintolautakunnan järjestämissä tutkintotilaisuuksissa Helsingissä. Kaikissa tutkinnoissa voidaan osoittaa suullista, kirjallista sekä ymmärtämisen taitoa. Tutkintojen osat voidaan suorittaa yhdessä tai erikseen. Kaikki tutkinnot koostuvat kahdesta eri osakokeesta seuraavasti:

TutkintoOsakokeet  
suomen /ruotsin kielen suullinen taitopuheen ymmärtäminenpuhuminen
suomen /ruotsin kielen kirjallinen taitotekstin ymmärtäminenkirjoittaminen
suomen /ruotsin kielen ymmärtämisen taitopuheen ymmärtäminentekstin ymmärtäminen

Suullisen ja kirjallisen taidon tutkintojen suorittaminen osoittaa myös vastaavantasoista ymmärtämisen taitoa.

Tutkinnon suorittajan tulee itse selvittää työnantajalta tai opiskelupaikasta, minkätasoista kielitaitoa häneltä edellytetään.
 
Tutkinnot sisältävät valtionhallinnon kielenkäyttötilanteisiin liittyviä tehtäviä. Puheen ja tekstin ymmärtämisen osakokeissa luetaan ja kuunnellaan erilaisia tekstejä ja vastataan tekstien pohjalta esitettyihin kysymyksiin. Puhumista arvioidaan erilaisilla haastattelu-, keskustelu- ja muilla vuorovaikutustehtävillä, jotka suoritetaan tutkintosuorituksen vastaanottajan kanssa. Kirjoittamisen osakokeessa tuotetaan erityyppisiä tekstejä, ei kuitenkaan esseitä eikä käännöstekstejä.

Tutkintojen sisältöä selostetaan tarkemmin valtionhallinnon kielitutkintojen perusteissa.