Kielitaidon osoittaminen Suomen kansalaisuutta haettaessa

Kansalaisuushakemuksista vastaa Maahanmuuttovirasto.

Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tämä voidaan parhaiten osoittaa suorittamalla yleiskielen taitoa mittaava yleinen kielitutkinto vähintään tasolla kolme.

Maahanmuuttoviraston linjauksen mukaan "tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito" yleisissä kielitutkinnoissa tarkoittaa käytännössä kahden osakokeen suorittamista vähintään taitotasolla 3. Jotta vaatimus suullisesta ja kirjallisesta osaamisesta sekä kielen tuottamisesta täyttyy tyydyttävästi, hyväksytään ainoastaan seuraavat osakokeiden yhdistelmät:

  • puhuminen ja kirjoittaminen

TAI

  • puheen ymmärtäminen ja kirjoittaminen

TAI

  • tekstin ymmärtäminen ja puhuminen.

HUOM! Tutkintotodistuksen saa vain silloin, kun on osallistunut koko tutkintoon eli kaikkiin osakokeisiin. Tutkinto suoritetaan kokonaan saman päivän aikana.
Voit kuitenkin osoittaa hyväksyttävät osakoekombinaatiot yhdistämällä useamman tutkintotodistuksen (1.1.2012 jälkeen annetut tutkintotodistukset).

Kansalaisuuden saamiseksi sinun tulee suorittaa yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen keskitason tutkinto (tasot 3–4). Katso ilmoittautumisohjeet osiosta Ilmoittautuminen ja tutkintomaksut.