Hyvinvointi ja turvallisuus

Opiskeluhuolto on osa koulun kasvatus- ja opetustoimintaa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla edistetään opiskelijoiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen oppimis- ja työympäristö. Koulun opiskeluhuoltotyö edesauttaa opiskelijoiden koulunkäyntiä ja oppimista sekä koulutuksellisen tasa-arvoisuuden toteutumista. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennalta ehkäisevää, mutta myös oppimisvaikeuksien ja muiden varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista.

Opiskeluhuollon henkilökuntaan kuuluvat koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja yms.