Opiskelijoiden osallistuminen lukion toimintaan

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntatoiminta on lakisääteistä opiskelijoiden toimintaa lukioissa. Opiskelijakunnan jäseninä ovat kaikki koulun opiskelijat, ja sitä johtaa oppilaskunnan yhteisesti valitsema hallitus. Lukiolaissa todetaan, että oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä.

Opiskelijakunta on elin, joka käyttää opiskelijoiden puhevaltaa. Koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opiskelijoita silloin, kun tehdään opintoihin ja opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavia päätöksiä.

Opiskelijakunnassa opiskelijat määrittelevät sen toiminnan. Kaikkea, mihin mielikuvitus ja voimat lakien ja koulun järjestyssääntöjen puitteissa antavat mahdollisuuden, voi ja saa tehdä. Opiskelijakunta on olemassa vaikuttaakseen koulun asioihin ja kehittääkseen niitä. Tämä velvoittaa opiskelijakunnan toimimaan – mitä enemmän ja aktiivisemmin, sen parempi.