Oppimisen arviointi

Oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy kurssiarvosanojen perusteella. Oppiaineen päättöarvosanaa (myös hylättyä) on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa. Lukion oppimäärän opiskelija on suorittanut silloin, kun hän on suorittanut valitsemiensa kaikkien oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä täyttyy.

Päättötodistus annetaan lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus. Todistuksen voi saada myös yhden tai useamman oppiaineen lukion oppimäärän suorittamisesta.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Lukiolain 34 d § sisältää arvioinnin uusimista ja oikaisua koskevat säännökset. Mahdollisuus uusimiseen ja oikaisuun koskee päättöarviointia sekä opinnoissa etenemistä. Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulut rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön näin suoritettuun arviointiin, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta.

Erityiset opetusjärjestelyt

Opiskelijan fyysiset vammat tai yleinen terveydentila voidaan opetusjärjestelyissä ottaa huomioon, jos jonkin aineen lukion oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta. Käytännössä ulkomailta lukioon tullut opiskelija, joka ei ole saanut toisen kotimaisen kielen opetusta, voidaan vapauttaa tämän oppiaineen suorittamisesta. Muuten pakollisista oppiaineista ei yleensä vapauteta. Nämä päätökset tekee koulun rehtori.