Taito- ja taideaineissa suoritettava lukiodiplomi

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion  opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön  osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja  taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin  lukion  päättötodistuksen ja  ylioppilastutkintotodistuksen  osoittamaa osaamista.

Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän  koulutustehtävän mukaista toimintaa. Lukiodiplomin  suorittamisen järjestäminen on lukiolle vapaaehtoista. Lukiodiplomit voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin.

Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset  lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja  todistuksen muodon. Osassa  lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain, ja ne julkaistaan EDU.fi-verkkopalvelun sivuilla loppukeväästä.

Valtakunnallisten ohjeiden noudattamisesta vastaa lukio. Lukion tulee määritellä opetussuunnitelmassaan, mitä lukiodiplomeja koulussa voi suorittaa. Lukion soveltavana kurssina suoritettava lukiodiplomikurssi merkitään lukion päättötodistukseen koulun opetussuunnitelman määrittelemällä tavalla. Todistuksen  lukiodiplomisuorituksesta antaa lukio, ja se on lukion päättötodistuksen liite.

Lukiodiplomit (EDU.fi)