Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto antaa yleisen kelpoisuuden korkeakoulu­opintoihin. Ylioppilas­tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallis­tuvan on suoritettava äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestet­tävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kieles­sä, matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Pakollisten kokeiden lisäksi voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Tutkintoon saa kuulua vain yksi saman oppiaineen koe.  

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinto voidaan suorittaa hajautetusti, mutta se on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Pakolliset kokeet hyväksyttävästi suorittaneet saavat ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokerta­na, jolloin kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu. Opiskelijan tulee suorittaa lukion oppimäärä ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista. Myös joillakin kansanopistoilla on oikeus antaa todistuksia lukion oppimäärän tai sen osan suorittamisesta ja panna toimeen yli­oppilastutkinto.