Kokeen uusija ja tutkinnon täydentäjä

Ylioppilastutkinnon kokeen hyväksytysti suorittanut saa uusia kokeen yhden kerran. Uusimisella ei ole aikarajaa. Hylätyn ko­keen saa uusia kaksi kertaa. Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkin­tokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jollei tutkintoa ole suoritettu säädetyssä ajassa, tutkinto on ko­konaisuudessaan uusittava.

Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö voi täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly hänen suorittamaansa tutkintoon. Hän voi myös täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin hänen suorittamaansa tutkintoon sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet. Täydentäminen on mahdollista sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu. Muutoin ajankohtaa ei ole rajoitettu.

Ylioppilastutkintoon liittyvissä kyselyissä kannattaa kääntyä lähimmän lukion rehtorin puoleen.

Lisätietoa ylioppilas­tutkinnosta ylioppilastutkinnon sivuilta.