Oikeustulkkirekisteri

Oikeustulkki tulkkaa erilaisissa oikeudellisissa viranomaisasioissa, joita ovat esimerkiksi tuomioistuinten, poliisin ja maahanmuuttoviraston prosessit. Oikeustulkki hallitsee niihin liittyvän ammattikielen ja vakiintuneet ilmaukset molemmilla työkielillään.

Oikeustulkkirekisterin tarkoitus on auttaa ihmisiä löytämään tulkki, joka on riittävän pätevä toimimaan tulkkina oikeudellisissa asioissa.

Rekisteri perustettiin 1.4.2016. Opetushallitus ylläpitää rekisteriä. Opetushallituksen yhteydessä toimii oikeustulkkirekisterilautakunta, joka päättää tulkkien rekisteriin merkitsemisestä ja siitä poistamisesta.

Lautakunnan tehtävänä on

  • päättää oikeustulkin merkitsemisestä oikeustulkkirekisteriin
  • päättää oikeustulkin poistamisesta oikeustulkkirekisteristä
  • valvoa oikeustulkkirekisteriin merkittyjen oikeustulkkien toimintaa.

Lautakunnan jäsenet edustavat muun muassa tulkin ammatissa toimivia, oikeustulkkauspalvelujen käyttäjiä sekä tulkkaus- ja käännösalan opetuksen ammattilaisia.

Rekisteriin merkitsemisen edellytykset

Oikeustulkkirekisterilautakunta merkitsee oikeustulkkirekisteriin hakemuksesta tulkin

  • joka on täysi-ikäinen ja jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu
  • joka on suorittanut joko oikeustulkin erikoisammattitutkinnon tai tulkin tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon ja vähintään 35 opintopisteen tai sitä vastaavan laajuiset oikeustulkkauksen opinnot. Näistä 15 opintopistettä kattaa Suomen oikeusjärjestelmään, lainsäädäntöön ja viranomaismenettelyihin perehdyttäviä opintoja ja 20 opintopistettä oikeustulkkauksen tulkkausmenetelmien ja työkielten hallinnan opintoja.

Oikeustulkkirekisterilautakunta päätti kokouksessaan 19.1.2018, että seuraavat korkeakouluopinnot täyttävät valtioneuvoston asetuksen mukaiset rekisteriin merkitsemisen edellytykset:

  • tulkki (AMK) –tutkinto asioimistulkkauksen koulutuksessa, Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman oikeustulkkauksen opintosuunta

Oikeustulkkirekisteriin merkitsemisen edellytyksenä olevista opinnoista kerrotaan tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa 177/2016.

Rekisteriin hakeminen

Oikeustulkkirekisteriin hakeudutaan lähettämällä hakemus liitteineen lautakunnalle, joka käsittelee ne kokouksessaan. Vaaditut liitteet ovat tutkintotodistus ja oikeustulkin vakuutus, muilta kuin oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittaneilta myös opintosuoritusote. Tutkintotodistuksen (ja opintosuoritusotteen) tulee olla virallisesti oikeaksi todistettu. Hyväksytyt oikeaksi todistamisen tavat ovat:
1) oppilaitoksen antama virallinen todistusjäljennös TAI 2) maistraatin oikeaksi todistama jäljennös.
Hakemuksen liitteineen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 10 päivää ennen käsittelykokousta. Hakemuksen käsittelymaksu on 400 euroa (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1148/2016 1 §). Rekisteriin hyväksytty tulkki saa todistuksen rekisteriin merkitsemisestä.

Ajankohtaista

Opetushallitus ja Oikeustulkkirekisterilautakunta järjestävät 10.5.2019 oikeustulkkauksen yhteistyöseminaarin, joka on suunnattu oikeustulkkausta käyttäville viranomaisille, oikeistulkkauksen kouluttajille ja opiskelijoille sekä ammatissa toimiville oikeustulkeille. Tilaisuuteen on rajoitetusti paikkoja.

Yhteystiedot

Oikeustulkkirekisteri/
Opetushallitus
PL 380, 00531 Helsinki

Asiantuntija Saara Kalajoki, puh. 029 533 1554
Opetusneuvos Tarja Leblay, puh. 029 533 1125

 

Etsitkö oikeustulkkia?

Julkinen oikeustulkkirekisteri sisältää tiedot niistä rekisteriin merkityistä oikeustulkeista, jotka ovat antaneet luvan tietojensa julkaisemiseen verkossa. Muiden rekisteriin merkittyjen oikeustulkkien tarkempia yhteystietoja voi tiedustella rekisterin ylläpitäjältä.

Oikeustulkkirekisteriin merkittyjä tulkkeja pyydetään päivittämään yhteystietonsa oikeustulkkirekisterilautakunnalle lain edellyttämällä tavalla.