Opetushallinnon tutkinto

Opetushallinnon tutkinto on otettu käyttöön vuonna 1993. Tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittaminen on yksi tapa osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukaan rehtorilta perusopetuksessa, lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä sekä taiteen perusopetuksessa edellytettävä riittävä opetushallinnon tuntemus.

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä. Tutkinto käsittää seuraavat sisältöalueet:

  1. julkisoikeuden perusteet ja yleishallinto
  2. kunnallishallinto,
  3. opetusalan lainsäädäntö
  4. henkilöstöhallinto sekä
  5. taloushallinto.

Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A- ja B-osa). A osa käsittää sisältöalueet 1 ja 2 ja B osa sisältöalueet 3, 4 ja 5.

Sisältöalueet 3, 4 ja 5 on mahdollista suorittaa myös tiettyjen tutkintoon valmentavien koulutusten yhteydessä suoritettavina muina tutkinnon osasuorituksina, jotka voivat olla tutkinnon vastaanottajan kanssa sovittavia kirjallisia tutkielmia tai selvityksiä.

Tutkinnon suorituksia ottavat vastaan Opetushallituksen tähän tehtävään määräämät virkamiehet. Tutkinnon suorittamisen voi aloittaa koska vain.Tutkinto on maksullinen. Tutkintomaksu on 1.1.2017 alkaen 256 €. Tutkinnnon osan uusiminen maksaa 87 € .Opetushallitus järjestää opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentavaa koulutusta (opetushallinnon kurssi).

Opetushallinnon kurssi on maksullinen. Kursseja järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa. Tietoa opetushallinnon kurssista saa Opetushallituksen koulutuskalenterista osoitteesta www.oph.fi/koulutus. Lisätietoja antaa koulutussuunnittelija Jari Kiriloff, puh. 029 533 1357, .

Jotkut muut tahot järjestävät myös opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentavia kursseja.

Soveltuvan, riittävän laajan kurssin hyväksytyllä tenttisuorituksella voi korvata jonkin osan tutkinnosta.

Lisätietoja Opetushallituksesta, puh. 029 533 1000