Tiedote tutkinnon suorittajille

Uudistetut perusteet ja tutkintovaatimukset tulivat voimaan 1.8.2015

Opetushallinnon tutkinnon suorittajalle

Tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset

Opetushallitus on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n nojalla antanut opetushallinnon tutkinnon uudistetut perusteet ja tutkintovaatimukset päätöksellä 11.5.2015 (OPH 40/011/2015). Uudet perusteet ja tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2015. Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä ja siihen sisältyy pääsääntöisesti kaksi kirjallista kuulustelua (A- ja B-osa). Tutkinnon sisältöalueet ovat: A-osassa julkisoikeuden perusteet ja yleis- ja kunnallishallinto sekä B-osassa opetusalan hallinto, henkilöstöhallinto ja taloushallinto.

Lähdemateriaalin käyttäminen

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Salassapito

Tenttikysymykset ovat Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan salassa pidettäviä. Salassapidon rikkominen on rangaistava teko.

Tutkinnon osasuoritusten vanhentuminen

1.8.2015 jälkeen aloitettu tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista.

Opetushallinnon tutkinnon tentti

Tutkinnon A-osan kaikki tenttikysymykset ja B-osan henkilöstöhallinnon tenttikysymykset ovat monivalintakysymyksiä.

B-osan tentissä on kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan.

Kuulustelujen kesto

Kirjallinen kuulustelu kestää A-osan kuulustelussa enintään kolme tuntia ja B-osan kuulustelussa enintään neljä tuntia. Jos B-osasta suoritetaan vain osa on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia.

Tutkintomaksut

Opetushallinnon tutkintoon osallistumisesta peritään 256 € tutkintomaksu. Tutkinnon osan uusimisesta peritään 87 € maksu.

Todistus

Todistus tutkinnon suorittamisesta lähetetään tutkinnon suorittajalle sen jälkeen, kun kaikki tutkintoon sisältyvät suoritukset on hyväksytty.

Kuulustelutilaisuudet

Opetushallitus järjestää kuulustelutilaisuuksia Helsingissä keskimäärin kerran kuukaudessa. Opetushallituksessa järjestetäviin kuulustelutilaisuuksiin osallistujamäärä on rajallinen max..40 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi kuulustelutilaisuuksia järjestetään muilla paikkakunnilla. Ilmoittautumiset kuulusteluihin Helsingissä tapahtuu laskentasihteeri Riitta Mäelle puh. 029 533 1149 tai sähköpostilla osoitteeseen riitta.maki(at)oph.fi. Muualla maassa tutkintoon ilmoittautuminen tapahtuu ottamalla ensin yhteys tutkinnon järjestämisestä huolehtivan yhteistyötahon yhteyshenkilöön. Yhteyshenkilöiden tiedot löytyvät oph.fi -sivuilta. Tenttitulos ilmoitetaan sähköpostitse. Osasuorituksen arviointiaika on 4-6 viikkoa.

Kuulustelutilaisuuksiin ilmoittautuminen sähköiseksi siirtyy kesäkuusta edelleen eteenpäin ja toistaiseksi, kunnes toisin ilmoitetaan ilmoittautumiset tentteihin tehdään puhelimitse tai sähköpostilla. Sähköisen järjestelmän alettua tenttiin ilmoittautuja maksaa koko tutkintomaksun 256 € ilmoittautumisen yhteydessä.

Tutkintoon valmentava koulutus (opetushallinnon kurssi)

Opetushallitus järjestää opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentavaa koulutusta (opetushallinnon kurssi). Opetushallinnon kurssi on maksullinen. Kursseja järjestetään muutaman kerran vuodessa lähinnä kesällä ja loma-aikoina. Tutkintoon sisältyvä B-osan kirjallinen kuulustelu voidaan suorittaa koulutuksen yhteydessä. Tietoa opetushallinnon kurssista saa Opetushallituksen koulutuskalenterista. Lisätietoja opetushallinnon kurssista antaa koulutussuunnittelija Jari Kiriloff, tai puh. 0295 331 357.