Tiedote tutkinnon suorittajille (2018 perusteet)

Opetushallinnon tutkinnon suorittajalle

Tutkinnon perusteet ja tutkintovaatimukset

Opetushallitus on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n nojalla antanut opetushallinnon tutkinnon uudistetut perusteet ja tutkintovaatimukset määräyksellä 29.6.2018 (OPH-1559-2018). Uudet perusteet ja tutkintovaatimukset ovat voimassa 1.8.2018 alkaen.

Jos henkilö on suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, myös tutkinnon jälkimmäinen osa on suoritettava näiden määräysten mukaisesti. Mahdollisuus tähän päättyy 31.7.2020.

Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä ja siihen sisältyy pääsääntöisesti kaksi kirjallista kuulustelua (A- ja B-osa). Tutkinnon sisältöalueet ovat: A-osassa yleishallinto, julkisuus, tietosuoja ja kunnallishallinto, opetustoimen hallinto sekä opetustoimen rahoitusjärjestelmä sekä B-osassa rehtori oppilaitoksen toiminnasta vastaavana johtajana, rehtori pedagogisena johtajana sekä rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde sekä lakimääräiset velvoitteet)

Lähdemateriaalin käyttäminen

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Salassapito

Tenttikysymykset ovat Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 § 1 mom 22-kohdan mukaan salassa pidettäviä. Salassapidon rikkominen on rangaistava teko.

Tutkinnon osasuoritusten vanhentuminen

1.8.2018 jälkeen aloitettu tutkinto tulee suorittaa ensimmäisestä hyväksytystä osasuorituksesta lukien kahden vuoden kuluessa. Muussa tapauksessa aikaisemmat osasuoritukset raukeavat. Tutkinnon suorittajan tulee itse huolehtia määräajoista.

Opetushallinnon tutkinnon tentti

Tutkinnon A- ja B-osan tenttikysymykset voivat olla monivalinta- tai esseekysymyksiä. Sekä A- että B-osassa on kummassakin kolme osa-aluetta, jotka kaikki arvostellaan omana osa-alueenaan. Jos joku osa-alue tulee hylätyksi, niin vain hylätty osa uusitaan.

Kuulustelujen kesto

Sekä A- että B-osan kirjallinen kuulustelu kestää enintään neljä tuntia. Jos A- tai B-osasta suoritetaan vain osa, on kuulusteluaika silloin enintään kolme tuntia.

Tutkintomaksut

Opetushallinnon tutkintoon osallistumisesta peritään 256 € tutkintomaksu. Tutkinnon osan uusimisesta peritään 87 € maksu.

Todistus

Todistus tutkinnon suorittamisesta lähetetään tutkinnon suorittajalle sen jälkeen, kun kaikki tutkintoon sisältyvät suoritukset on hyväksytty.

Kuulustelutilaisuudet

Opetushallitus järjestää kuulustelutilaisuuksia Helsingissä keskimäärin kerran kuukaudessa. Opetushallituksessa järjestettäviin kuulustelutilaisuuksiin osallistujamäärä on rajallinen max..40 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisäksi kuulustelutilaisuuksia järjestetään muilla paikkakunnilla.

Ilmoittautumiset kuulusteluihin tapahtuvat OTI-järjestelmän kautta.

Lisätietoa:

https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/opetushallinnon_tutkinto/tutkinnon_kuulustelutilaisuudet

Tenttitulos ilmoitetaan sähköpostitse. Osasuorituksen arviointiaika on 4-6 viikkoa.

Tutkintoon valmentava koulutus (opetushallinnon kurssi)

Opetushallitus järjestää opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen valmentavaa koulutusta (opetushallinnon kurssi). Opetushallinnon kurssi on maksullinen. Kursseja järjestetään muutaman kerran vuodessa lähinnä kesällä ja loma-aikoina. Tutkintoon sisältyvä A- ja B-osan kirjallinen kuulustelu voidaan suorittaa koulutuksen yhteydessä. Tietoa opetushallinnon kurssista saa Opetushallituksen koulutuskalenterista. Lisätietoja opetushallinnon kurssista antaa koulutussuunnittelija Jari Kiriloff, tai puh. 0295 331 357.