Opetushallinnon tutkinnon kuulustelutilaisuudet

Ilmoittautuminen

1. Suoritus 2015 perusteiden mukaan:

A) Helsingissä pidettävät tentit: Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen tentin ajankohtaa Opetushallitukseen (tarkemmin tiedotteessa tutkinnon suorittajille). Opetushallituksessa järjestettäviin tentteihin osallistujamäärä on rajallinen max. 40 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

B) Muualla kuin Helsingissä pidettävät tentit: Sovi ensin asianosaisen yhteyshenkilön kanssa tentin ajankohta ja ilmoittaudu sitten Opetushallitukseen kuten kohdassa A) on esitetty.

2. Suoritus 2018 perusteiden mukaan:

Tentti

Tenttiin ilmoittaudutaan OTI-järjestelmän kautta, jossa näkyvät koko maan tenttipäivät. Tenttipäiviä viedään järjestelmään sitä mukaa kuin tenttien järjestäjät tenttipäiviä ilmoittavat.

Tentin suorittajat valitsevat tenttitilaisuuden järjestelmästä ja ilmoittautuvat tenttiin järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää, jolloin tenttiin ilmoittautuminen sulkeutuu.

HUOM!! Jos olet aloittanut tutkinnon suorittamisen ennen toukokuuta 2019, ilmoittautuminen tapahtuu edellä 1-kohdan mukaisesti, ei siis OTI-järjestelmän kautta.

Tentin suorittajat maksavat tutkintomaksun verkkomaksuna ilmoittautuessaan. Ilmoittautuminen on sitova.

Jos henkilö on estynyt osallistumaan tenttiin ja toimittaa esteestä lääkärintodistuksen, maksun voi saada hyväksi luetuksi toiseen tenttitilaisuuteen.

Tutkintomaksu on 256 euroa kattaen kaikki suoritukset sekä todistuksen. Uusintatentistä peritään 87 euroa, mikä maksetaan myös ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Suoritustiedot ylläpidetään OTI-järjestelmässä, josta myös lähetetään tenttitulos suorittajalle sähköisesti. Tutkintotodistus muodostetaan järjestelmässä ja tulostetaan sieltä.

Korvaavuuden myöntäminen aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella

Opetushallinnon tutkintoon tai sen sen osaan on mahdollista saada korvaavuuspäätös aikaisempien opintojen perusteella. Korvaavuus arvioidaan erikseen tutkinnon jokaisen kuuden osa-alueen osalta. Korvaaviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä korkeakoulussa (yliopisto, AMK) suoritetut opinnot.

Opintosuoritus, jonka perusteella korvaavuus myönnetään, ei saa olla kolmea vuotta vanhempi. Jos kyse on opinnoista, joissa oppisisältöjen muutos arvioidaan vähäiseksi, korvaavuus voidaan myöntää enintään viisi vuotta vanhan suorituksen perusteella.

Korvaavuuden edellytyksenä on, että korvaavien opintojen sisältö pääosin vastaa opetushallinnon tutkinnon tutkintovaatimuksia ja että sisällöt voidaan arvioida riittävällä tarkkuudella koulutuksen järjestäjän laatimasta opintokokonaisuutta koskevasta kuvauksesta.

Tutkinnon suorittaja voi tehdä ennen varsinaisen korvaavuushakemuksen tekemistä ennakkotiedustelun joko sähköpostilla tai puhelimitse. Ennakkotiedustelun perusteella Opetushallitus voi antaa arvion korvaavuushakemuksen tarkoituksenmukaisuudesta ottaen huomioon myöntöperusteet ja aikaisempi korvaavuuskäytäntö.

Korvaavuutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää koulutuksen järjestäjän kuvaus korvaavuuden perusteeksi esitettävien opintojen sisällöstä sekä todistus opintosuorituksesta ja sen ajankohdasta. Opetushallitus arvioi viran puolesta, miltä osin korvaavuus voidaan myöntää.

Opetushallituksen valmentava koulutus

Opetushallitus järjestää opetushallinnon tutkinnon suorittamisen valmentavaa koulutusta (opetushallinnon kurssi). Opetushallinnon kurssi on maksullinen. Kursseja järjestetään muutaman kerran vuodessa lähinnä kesällä ja loma-aikoina. Tutkintoon sisältyvä A- ja B-osan kirjallinen kuulustelu voidaan suorittaa koulutuksen yhteydessä. Ilmoittautuminen koulutuksen yhteydessä tapahtuvaan suoritukseen tapahtuu OTI-järjestelmän kautta.

Tietoa opetushallinnon kurssista saa Opetushallituksen koulutuskalenterista.

Lähdemateriaalin käyttäminen

Tutkinnon suorittaja saa kirjallisissa kuulusteluissa käyttää tutkintovaatimuksiin sisältyviä säädöksiä ja kirjallisuutta. Materiaali voi olla käsillä tentissä fyysisinä tai sähköisinä dokumentteina. Tenttijällä voi olla tentissä mukana mobiililaite tai tietokone, jota voi käyttää kaikenlaiseen tiedonhakuun.

Lisätietoja

Riitta Mäki, p. 029 533 1149

Susanna Hörkkö p. 029 533 1074.

Sähköposti


Tentit

Helsinki, Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki

Ajankohdat

v. 2019

  • 8.5.2019 klo 12.00-16.00 h. 1065
  • 5.6.2019 klo 12.00-16.00 h. 1065
  • 21.8.2019 klo 12.00-16.00 h. 1065
  • 18.9.2019 klo 12.00-16.00 h. 1065
  • 16.10.2019 klo 12.00-16.00 h. 1065
  • 13.11.2019 klo 12.00-16.00 h. 1065
  • 11.12.2019 klo 12.00-16.00 h. 1065

Seinäjoki Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry/Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki

yhteyshenkilö: Heli Kaunisto puh. 050 431 7074

Hämeenlinna Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä (Hämeen kesäyliopisto)

Hämeen kesäyliopiston PÄÄASIALLISEN tenttipaikan osoite

Hämeenlinna/Verkatehtaan Radiotalo, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna (sisäänkäynti Verkatehtaankuja 8 ylin kerros)

HUOM! muutokset mahdollisia ja niistä ilmoitetaan erikseen

yhteyshenkilö: Sini Saarinen puh. 050 071 1074

Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry / Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

yhteyshenkilö: Hanna Rajala puh. 044 760 3730

Imatra Itä-Suomen yliopistoseura ry/Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Tietäjäntalo, Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

yhteyshenkilö: Hanna-Leena Ollanketo puh. 010 322 9453

Kotka Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Pääskysentie 1, 48220 Kotka

yhteyshenkilöt:

Päivi Martin, puh. 044 702 8442 (Kotkan kampus)

Saija Niskapohja, puh. 044 702 8256 (Kouvolan kampus)

Lea Reponen, puh. 050 312 5072 (Savonlinnan kampus)

Kirsi Puumalainen, 040 772 3353 (Mikkelin kampus)

Kajaani Kainuun korkeakouluyhdistys ry / Kainuun kesäyliopisto

Linnankatu 6 B, 87100 Kajaani

yhteyshenkilö: Birit Oksman puh. 040 1488 592

Kokkola Keski-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry / Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

PL 556, 67701 Kokkola

yhteyshenkilö: Tapio Mäkelä, puh. 040 522 0466

Ilmajoki Korpisaaren säätiö / Etelä-Pohjanmaan opisto

Opistontie 111, 60800 Ilmajoki

yhteyshenkilö: Virpi Pihlajamäki, puh. 044 43 25 641

Kemi Lapin ammattikorkeakoulu

Meripuistokatu 26, 94100 Kemi

yhteyshenkilö: Marja-Leena Jyrkäs, puh. 040 867 0459

Mikkeli Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry / Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

yhteyshenkilö: Tiina Roikonen, puh. 044 710 4240

Oulun ylioisto / Aikuis- ja täydenyspalvelut AIKOPA)

Ketunpolku 1, 87100 Kajaani

yhteyshenkilö: Seijö Höijer, puh. 040 568 3807

Kajaani Oulun yliopisto / Aikuis- ja täydennyspalvelut AIKOPA

Ketunpolku 1, 87100 Kajaani

yhteyshenkilö: Seija Höijer puh. 040 568 3807

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Riveria kesäyliopisto

PL 70, 80101 Joensuu

yhteyshenkilö: Minna Karjalainen, p. 050 430 4519

Raahe Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry / Raahen aluetoimipaikka

Rantakatu 5 D, 92100 Raahe

yhteyshenkilö: Eija Karhu, puh. 044 021 0122

Oulun yliopisto Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry/ Oulun toimipaikka

PL 2437, 90014 Oulun Yliopisto

yhteyshenkilö: Joakim Tervonen, puh. 044 465 2205

Pori Porin kaupunki/Porin seudun kansalaisopisto/Porin kesäyliopisto

PL 200, 28101 Pori

yhteyshenkilö: suunnittelija Mari Korhonen puh: 044 701 5961

Lahti Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry / Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Kirkkokatu 16, 15140 Lahti (os. 1.9.2018 alkaen Niemenkatu 73, 15140 Lahti)

yhteyshenkilö: Eija Pollari, puh. 050 541 8084

Rauma Rauman kaupunki / Rauman kansalaisopisto

Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma

yhteyshenkilö: Terhi Ojala puh. 044 793 4515

Rovaniemi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin kesäyliopisto

Hiihtomajantie 2, 96400 Rovaniemi

yhteyshenkilö: Sari Vilén-Jolanki, puh. 040 702 6889

Tampere Tampereen kesäyliopistoyhdistys

Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere

yhteyshenkilö: Marja Hoivala, puh. 040 761 5952

Turku Turun yliopisto/Brahea-keskus

20014 Turun yliopisto

yhteyshenkilö: Leena Vanhakylä puh. 050 340 4367

Vaasa Vaasan kesäyliopisto ry / Vaasan kesäyliopisto

Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa

yhteyshenkilö: Tina Martins, puh. 044 754 5781