Perusopetus

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaalit sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on myös oikeus saada jokaisena koulun työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet.

Oppivelvollisille lapsille ja nuorille perusopetusta annetaan yleensä peruskoulussa. Aikuisille perusopetusta järjestävät muun muassa aikuislukiot ja kansanopistot.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu koko ikäluokalle (7–16-vuotiaat). Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat asianomaisten aineiden opettajat. Suomessa on noin 3200 koulua, joissa annetaan perusopetusta. Niistä valtaosa on kunnallisia. Yksityisissä ja valtion kouluissa opiskelee alle 2% peruskoululaisista.

Peruskoulujen Majakka-verkoston lukuvuosi huipentuu valtakunnalliseen tapaamiseen – esittelyssä innovaatioita Suomesta ja maailmalta

Verkkouutinen

Majakka-verkosto on kuluneen lukuvuoden aikana tiivistänyt yhteistyötä muiden kehittämisyhteisöjen, kuten varhaiskasvatuksen Loisto-verkoston ja Kokeilukeskuksen kanssa. Työrupeama huipentuu valtakunnalliseen Tampereella 18.–19.4. järjestettävään seminaariin, jossa esiteltävät työn tulokset luovat suuntaa yhteiselle tekemiselle.

Vuoden mittaan varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loiston kanssa on järjestetty alueellisia tapaamisia. Kokeilukeskuksen kanssa on pidetty Oppiva Suomi – Tulevaisuus tehdään yhdessä -työpajoja, joissa tavoitteena on ollut muodostaa varhaiskasvattajien, opettajien, rehtoreiden ja sivistystoimen johtajien kesken yhteistä ymmärrystä koulutusta ja kasvatusta haastavista ongelmista oppijan polulla, lasten ja nuorten elämässä.

– Majakka-kouluilla on ollut jo alusta alkaen nimetyt kehittämiskohteet ja keskeisenä periaatteena on ollut arviointiin perustava jatkuva kehittäminen. Kehittämissuunnitelma sinänsä ei saa aikaan kehittymistä. Verkostojen käyttöön onkin luotu kehittämiskohteen syväanalyysityökalu, joka on tarkoitettu suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Sen ovat kehittäneet Majakka-verkostossa mukana olleet sivistysjohtaja Peter Johnson ja tuottaja Hannu Laukkanen, opetusneuvos Pia Kola-Torvinen kertoo.

Kevään aikana alueellisissa tapaamisissa on pureuduttu myös opetussuunnitelmaan ja niissä keskeisimpinä teemoina ovat olleet oppimisen arviointi ja laaja-alainen osaaminen osana oppiaineita.

Majakka-seminaarissa innovaatioita meiltä ja muualta

Majakka-kehittämiskouluverkoston kansallisessa seminaarissa on kahden päivän ajan luvassa eri suomalaisten koulujen ja eri maiden kehittämisinnovaatioiden esittelyä, työpajoja opetussuunnitelman eri teemoista sekä juuri keväällä ilmestyneen tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien esittelyä. Tarkoitus on perehtyä siihen, minkälaisia tavoitteita on asetettu kansalliselle, opetuksen järjestäjän, koulun ja kasvuyhteisön tasolle, jotta voidaan edistää tasa-arvoisen peruskoulun toteutumista.

Seminaarissa käsitellään lyhyin esittelyin Majakka-koulujen kehittämishankkeita ja innovaatioita.

– Tavoitteena on kertoa kehittämistyöstä siten, että muut voivat toteuttaa ideoita omissa kouluissaan. Tärkeintä on, että osallistujille jää jotain konkreettista kotiin viemisiksi. Tänä vuonna Majakka-seminaarissa on esittelyssä myös muiden maiden innovaatioita. Ne tuovat uutta näkökulmaa ja toivottavasti myös antavat lisää ideoita koulujen omien kehittämishankkeiden eteenpäin viemiseen, Kola-Torvinen sanoo.

Pysy kuulolla – Majakka-verkostossa tapahtuu

Verkostoon etsitään alueellisia koordinaattoreita, joiden kanssa ryhdytään syksyllä miettimään, miten Majakka-verkoston toimintaa viedään eteenpäin.

Majakka on kaikille avoin peruskoulujen kehittämisverkosto. Sen tavoitteena on yhteinen oppiminen, yhteistyörakenteiden luominen, kehittämiseen ja kokeiluihin kannustaminen sekä kehittämis- ja kokeilutoiminnan tulosten levittäminen.

Ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoa:
Majakka-verkoston sivut


Katso Olli-Pekka Heinosen avauspuheenvuoro seminaarin osallistujille.