Aikuisten perusopetus

Perusopetuksen (peruskoulun) oppimäärän tai sen osan voi suorittaa myös aikuisena joko aikuislukiossa tai kansanopistossa, jolla on lupa tarjota aikuisten perusopetusta. Aikuislukioissa opetus järjestetään pääosin iltaisin; kansanopistoissa opiskelu on usein päiväsaikaan toteutuvaa ja internaattimuotoista eli opistossa voi myös asua. Opiskelu on joko tutkintotavoitteista tai aineopiskelua. Tutkintotavoitteiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Aineopiskelijat opiskelevat yksittäisiä oppiaineita, useimmiten kieliä.

Aikuisten perusopetusta varten on laadittu omat opetussuunnitelman perusteet, joissa opiskelijoiden aikuisuus on otettu huomioon. Yleensä oppilaitokset tarjoavat peruskoulun vuosiluokkia 7–9 vastaavaa opetusta, jolloin opetus on kurssitettu. Opiskelijoista lähes 80 % on maahanmuuttajataustaisia. Aikuisille voidaan tarjota myös aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoja. Opetusta on myös vieraskielisille ja ulkomaalaisille opiskelijoille. Myös joissakin rangaistuslaitoksissa on mahdollisuus osallistua aikuisten perusopetukseen.

Aikuislukioita toimii lähes 30 paikkakunnalla, pääosin kaupungeissa. Peruskoululinja on noin 30 kansanopistossa.