Koulumatkat ja oikeus kuljetukseen

Perusopetus järjestetään yleisimmin lähikoulussa tai soveltuvassa paikassa niin, että koulumatkat olisivat mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Oppilaalla on kuitenkin perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen, jos matka on yli viisi kilometriä tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Kunta tai muu koulutuksen järjestäjä voi päättää myös säädettyjä etuja laajemmista kuljetuksista.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia.

 

Lisää aiheesta

Koulukuljetusopas (2007, pdf)
Koulutuksen järjestäjälle ohjeet koulukuljetusten järjestämisestä (luvussa 2)