Kestävä kehitys, sesonkiajattelu ja luomu- ja lähiruoka

Kestävään kehitykseen kuuluu neljä ulottuvuutta: taloudellinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja ekologinen. Taiten toteutettuna kouluruokailu istuu niistä jokaiseen ja kasvattaa kouluruokailijoista tiedostavia kansalaisia ja kuluttajia.

Sesonginmukaisuus on kestävää ajattelua parhaimmillaan. Se on hyödyllistä talouden, ympäristön ja yksilön hyvinvoinnin kannalta. Kouluruokailussa suositaan mahdollisuuksien mukaan sesonginmukaista satoa ja vuodenaikaan sopivia, edullisia elintarvikkeita. Erilaiset teemapäivät ja ‑viikot tukevat sesonkiajattelua ja tutustuttavat vuodenajalle tyypillisiin ruokiin.

Lähiruoka käsittää laveasti määriteltynä kaikki Suomessa kasvatetut ja suomalaisista raaka-aineista valmistetut elintarvikkeet, joten lähiruokahankinnat tukevat myös kotimaista taloutta. Lähi- ja luomuruoka ovat ympäristön ystäviä. Ekologisuus ja terveellisyys kulkevat käsi kädessä. Siksi onkin tärkeää, että lähi- ja luomuruokaa suositaan julkisissa ruokapalveluissa.

Kestävyys, terveellisyys ja ruoan maittavuus yhdistyvät, kun kouluateria on valmistettu Kouluruokailusuosituksen mukaan ja mahdollisimman pitkälti kotimaisista raaka-aineista. Aterian ei tarvitse olla kallis ollakseen täysipainoinen, monipuolinen ja terveellinen.