Kieli- ja kulttuuriryhmät

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ja periaatteita noudatetaan kaikkien oppilaiden opetuksessa. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä erilaiset kulttuuritaustat otetaan huomioon niin, että kunkin oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Suomen perustuslain (731/1999, 17 §) mukaista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin kunnioitetaan. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan.

Näillä sivuilla käsitellään niin saamen-, romani- ja viittomakielisten kuin maahanmuuttajien perusopetukseen liittyviä asioita. Sivuilta löytyy lisäksi linkkejä, joista voi hakea lisää tietoa.