Usein kysyttyä: Perusopetuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2) on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Muita ovat mm. suomen, ruotsin ja saamen kieli ja kirjallisuus. Myös ruotsia voidaan opettaa toisena kielenä omana oppimääränään. S2-opetus ei ole tuki- tai erityisopetusta, vaan sillä on omat tavoitteensa, sisältönsä ja arviointikriteerinsä. Tälle sivulle on koottu lista S2-oppimäärään liittyvistä usein kysytyistä kysymyksistä.

Mikä taho päättää siitä, osallistuuko oppilas S2-opetukseen? Kuka voi saada S2-opetusta?

Kunkin oppilaan tarpeen S2-oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Perusopetuslaissa määritellään, että oppilaan huoltaja kuitenkin tekee lopullisen päätöksen oppimääriä koskevista valinnoista (628/1998, 30 §).

Koska opetus tulee järjestää oppilaiden iän ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta (628/1998, 3 §). Asiasta keskusteltaessa on hyvä tuoda huoltajien tietoon suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteet ja sisällöt ja vertailla niitä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin ja sisältöihin sekä oppilaan senhetkiseen kielitaitoon. S2-oppimäärään ovat oikeutettuja sellaiset oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai joilla on muutoin monikielinen tausta[5].

Lue lisää

Aalto, Eija; Hellgren, Jan; Immonen-Oikkonen, Pirjo; Järvinen, Johanna; Kaarisola, Kirsi; Kalliokoski, Jyrki; Kotilainen, Hanna; Nissilä, Leena; Rapatti, Katriina & Tukia, Kaisa 2015: Suomi toisena kielenä -oppimäärän tukimateriaalit.

Mustaparta, Anna-Kaisa (toim.) 2015: Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Nissilä, Leena; Martin, Maisa; Vaarala, Heidi & Kuukka, Ilona 2006: Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.[1] Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. (s. 117−118).

[2] Opetushallitus 2016: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016. Määräykset ja ohjeet 2016:17. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. (s. 40, 48).

[3] Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. (s. 117–118).

[4] Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. (s. 87−88).

[5] Opetushallitus 2016: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Informaatioaineistot 2016:5. Grano Oy. (s. 3).

[6] Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. (s. 61−64).

[7] Vaarala, Heidi; Reiman, Nina; Jalkanen, Juha & Nissilä, Leena 2016: Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (s. 57–58).

[8] Opetushallitus 2016: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Informaatioaineistot 2016:5. Grano Oy. (s. 5, 7).

[9] Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. (s. 48).

[10] Opetushallitus 2016: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Informaatioaineistot 2016:5. Grano Oy. (s. 12).

[11] Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy. (s. 48).

[12] Opetushallitus 2016: Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. Informaatioaineistot 2016:5. Grano Oy. (s. 14−17).

[13] Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy.