Romanitaustaiset oppilaat perusopetuksessa

Romanien opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden identiteetin kehitystä sekä tietoisuutta omasta historiasta ja kulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon Suomen romanien asema etnisenä ja kulttuurisena vähemmistönä. Opetus vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä kotien kanssa. Romanikielistä yhteisöä hyödynnetään opetuksessa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 87.)

Näiltä sivuilta löytyy tietoa romaniväestön koulutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä linkkejä esimerkiksi romanikielen opiskelua tukeviin materiaaleihin.

Perusopetus

Romanioppilaista valtaosa suoriutuu perusopetuksesta erinomaisesti, hyvin tai tyydyttävästi (Romanioppilaiden perusopetuksen tilannekatsaus 2011, 75). Romanioppilaat saattavat tarvita kannustusta ja rohkaisua luodakseen vahvan minäkuvan nimenomaan oppijana. Tässä työssä romanitaustaiset koulunkäyntiavustajat ovat monesti osoittautuneet hyväksi avuksi koulunkäynnin ja identiteetin tukemisessa. Yleisen koulumyönteisyyden lisääminen sekä kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö ovat ensiarvoisen tärkeitä romanioppilaille.

Jatko-opinnoista kannattaa tiedottaa romaniperheitä riittävän ajoissa. Myös oppilaita olisi jo varhaisessa vaiheessa hyvä kannustaa jatko-opintoihin osana luonnollista opintojen jatkumoa oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen. Mahdollisimman henkilökohtainen opinto-ohjaus on usein romanioppilaille tarpeellista. Myös monet romanivanhemmat tarvitsevat lisää tietoa esimerkiksi yhteishausta, opiskelijan tukimahdollisuuksista ja jatko-opiskelupaikoista.

Romanikielen opetus

Romanikieli ja kirjallisuus on yksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen oppimääristä, jonka erityisenä tehtävänä on tukea Suomessa puhutun romanikielen säilymistä elävänä ja vahvistaa sen asemaa muiden kielten rinnalla. Oppimäärää voivat opiskella oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Romanikielen opettajien vähäinen määrä vaikuttaa käytännössä romanikielen opetuksen järjestämiseen. Vaihtoehtona voi olla esimerkiksi seutuyhteistyö, jossa yksi romanikielen opettaja kiertää opettamassa useammassa kunnassa. Myös romaniperheiden omia kontakteja kannattaa hyödyntää.

Romanikielen opetuksen järjestämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa on mahdollista saada valtionavustusta.

Lue lisää:

Tukimateriaaleja ja julkaisuja

Romanikielinen oppimateriaali

Opetushallituksen tuottamaa romanikielistä oppimateriaalia uusimmasta vanhimpaan. Materiaalia voi tilata osoitteesta:

Åkerlund, Tuula & Majaniemi, Päivi (tulossa): Romani tšimbako buttiako liin 2

Blomérus, Helena – Blomerus, Satu – Korpela, Helena & Matilainen, Irmeli 2017: Rassako reevos (Yökettu)

Roth, Seija 2015: Lokko lamjaha (Kevein askelin)

Koivisto, Viljo 2013: Fintiko romanengo dživiba (Suomen romanien elämää)

Vuolasranta, Miranda 2013: Romani tšimbako drom

Koivisto, Viljo 2011: Finitiko – romano laavesko liin (Suomi–romani -sanakirja)

Koivisto, Viljo 2011: Romano – finitiko laavesko liin (Romani-suomi -sanakirja)

Lindgren, Henry & Huttu, Henna 2011: Köpi & Topi ta lustiga tšeeribi kentenge (Köpi & Topi ja mukavia tehtäviä lapsille)

Koivisto, Viljo 2005: Romani–finitiko–angliko laavesko liin (Romani–suomi–englanti -sanakirja)

Vuolasranta, Miranda – Hagert, Armas – Majaniemi, Päivi & Huttu, Henna 2002: Romani tšimbako buttiako liin

Romales 1997: Bahaven ta džamben (Soita ja laula) -dvd

Hedman, Henry 1996: Sar me sikjavaa romanes (Romanikielen kielioppiopas)

Latšo Diives

Latšo Diives on Opetushallituksen romaniväestön koulutustiimin tiedotuslehti, joka antaa ajankohtaista tietoa koulutuksesta erityisesti romaniväestölle. Ilmainen lehti ilmestyy kaksi-kolme kertaa vuodessa ja sen voi tilata osoitteesta: