Suomi-koulut

Suomi-koulujen työtä tukemaan tarkoitettu opetussuunnitelmasuositus valmistui keväällä 2015. Se on laatuaan ensimmäinen Suomi-koulujen historiassa. Suositus valmisteltiin Opetushallituksen johdolla. Lisäksi on valmisteltu tukimateriaalia Suomi-koulujen omien opetussuunnitelmien laadinnan ja opetustyön avuksi.

Suomi-koulut ovat syntyneet maailmalla ulkosuomalaisten omasta tarpeesta ja aloitteesta välittää lapsilleen suomen kieltä ja suomalaista kulttuuriperintöä. Suomi-koulut eivät ole osa Suomen varsinaista koulutusjärjestelmää, mutta niillä on tärkeä rooli osana ulkosuomalaisten koulutuspalveluja. Suomi-kouluilla on useita vakiintuneita opetuksen järjestämiseen liittyviä toimintamuotoja. Lisäksi ne muodostavat verkoston, joka pyrkii opetuksen kehittämiseen yhteisten tapaamisten ja tiedonvaihdon keinoin.

Suomi-koulujen toiminnassa oppilaiden vanhempien tai muiden huoltajien rooli on keskeinen. Lähes aina Suomi-koulun perustajina ovat aloitteelliset vanhemmat. Kun kiinnostuneita on riittävän paljon, koulua varten perustetaan yhdistys tai liitytään sisarjärjestönä jo olemassa olevaan suomalaisyhdistykseen. Suomi-koulun ylläpitäjällä on mahdollisuus valtionavustukseen, joita Suomi-Seura ry. myöntää Opetushallituksen valvonnassa.

Suomi-koulujen tuki ry on opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta vuonna 2006 perustettu yhdistys, joka koordinoi ja kehittää Suomi-koulujen opetustyötä sekä toimii tiedonvälittäjänä koulujen, valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien välillä.

Ensimmäiset suomen kielen opetusta antaneet Suomi-koulut perustettiin Kanadaan 1960-luvulla. Suomi-koulutoiminta on laajentunut kaikkiin maanosiin, ja uusia kouluja perustetaan paikkoihin, jonne suomalaisia muuttaa. Keskimääräinen Suomi-koulun koko on noin 30 oppilasta, mutta on myös yli 100 oppilaan kouluja. Eniten Suomi-kouluissa on peruskouluikäisiä oppilaita (yli 40 %) ja leikki-ikäisiä (n. 40 %). Lukioikäisten osuus on pieni. Suomi-kouluja on yhteensä noin 135 ja niissä on oppilaita runsaat 4000 (Suomi-Seura ry:n tilasto 2015). Opetusta Suomi-kouluissa järjestetään keskimäärin 2-4 kertaa kuukaudessa ja keskimäärin 2 tuntia tapaamiskertaa kohden.

Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015

Ovi auki oppimiseen! Tukimateriaalia Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuosituksen käyttöön (pdf)

Kielipuntari on Suomi-kouluja varten laadittu tehtäväpaketti, jonka avulla opettajat voivat kartoittaa ja arvioida oppilaidensa kielitaidon tasoa.