Miksi lapseni käy Suomi-koulua?

Maila Eichhorn

Kun vanhemmat ilmoittavat lapsensa Suomi-kouluun, olisi hyödyllistä keskustella vanhempien ja oppilaan kanssa, millaisia syitä heillä on koulun aloittamiseen ja mitä he odottavat Suomi-koululta. On tärkeää selvittää vanhemmille, että Suomi-koulun tehtävänä on tukea kotona annettavaa suomen kielen ja kulttuurin opetusta ja että Suomi-koulussa saavutettavat tulokset ovat pitkälti riippuvia kodin ja Suomi-koulun välisisistä yhteisistä päämääristä ja yhteistyöstä. Realistinen kuva Suomi-koulun mahdollisuuksista suomen kielen opetuksessa hyödyttää sekä vanhempia että oppilaita.

Pekingin Suomi-koulussa toteutettiin vanhemmille kysely, jonka tavoitteena oli saada tietoa oppilaiden ja vanhempien näkemyksistä ja odotuksista. Alla olevan lomakkeen kysymykset ovat muotoutuneet koulun vanhempien vapaamuotoisista vastauksista kysymykseen, miksi he haluavat lapsensa käyvän Suomi-koulua. Myös muissa Suomi-kouluissa voi käyttää tai soveltaa oheista vanhemmille ja oppilaille suunnattua kyselylomaketta. Sen avulla opettaja voi saada tärkeää tietoa opetuksen suunnitteluun, ja samalla kysely voi toimia vanhempien ja lasten kanssa käytävän keskustelun pohjana.

Kysely (pdf)