Oppilaan taustan tunteminen on hyvän opetuksen A ja O

Maila Eichhorn ja Christina Alho

Opetuksen suunnittelun kannalta olisi hyvä saada tietää oppilaasta jonkin verran taustatietoja. Tähän tarkoitukseen voi käyttää alla olevaa taustatietolomaketta joko tällaisenaan tai tarpeen mukaan sovellettuna. Lomakkeen voi antaa oppilaan huoltajalle täytettäväksi. Vastauksia täytyy käsitellä ehdottoman luottamuksellisesti.

Lomake on muokattu Pariisin Suomi-koulun kehittämästä mallista.

Lomake