Sähköä suomen kielen oppimiseen!

Jenni Alisaari

Suomi-koulujen oppilaiden suomen kielen kehittymisen tukena on hyvä käyttää erilaisia tietoteknisiä sovelluksia ja välineitä. Niiden avulla oppilaat voivat kehittää kielitaitoaan omaehtoisesti ja jatkuvasti myös Suomi-koulun vähäisten oppituntien ulkopuolella. Vanhempien ja opettajien on toki huolehdittava, että tietoturva-asiat ovat kunnossa, kuten aina nettiä käytettäessä. Esimerkiksi sosiaalista mediaa käytettäessä on hyvä pohtia oppilaiden kanssa, miten sosiaalisessa mediassa tulee käyttäytyä ja mitä seurauksia asiattomalla ja varomattomalla käyttäytymisellä voi olla. Kun netiketti on hallussa, verkko tarjoaa monenlaisia oppimismahdollisuuksia. Oppilaita kannattaakin kannustaa laadukkaiden suomenkielisten verkkosivujen käyttöön. Samalla on hyvä harjoitella myös kriittistä lukutaitoa.

Sosiaalinen media mahdollistaa yhteydenpidon suomenkielisiin ikätovereihin eri puolilla maailmaa. Mikäli oppilailla ei ole omanikäisiä sukulaisia tai kavereita esimerkiksi Suomessa, Suomi-koulujen opettajat voivat tukea suomenkielisten vertaistovereiden löytymistä ja esimerkiksi Skype-kontaktien luomista vaikkapa naapurimaan Suomi-koulujen oppilaista. Lisäksi eTwinning-sivustolta voi hakea oppilaskontakteja eri maista. Samasta maastakin kavereita voi saada, mutta tällöin suomen kielen lisäksi käytössä on myös maan kieli, mikä saattaa vähentää suomen kielen käyttöä.

Sosiaalinen media mahdollistaa myös monenlaisen suomen kielen lukemisen. Suomi-kouluissa voidaan innostaa oppilaita seuraamaan esimerkiksi suomalaisten artistien tviittejä Twitteristä tai päivityksiä Facebookista. Kirjallisuuden hahmojen ympärille on myös rakennettu erilaisia nettisivuja, joita oppilaita voidaan ohjata lukemaan.

Oppilaiden kanssa voidaan perustaa blogi, johon kukin kirjoittaa vuorollaan esimerkiksi Suomi-koulun kuulumisia. Blogger.com on melko helppo blogisivusto. Blogista voi tehdä joko julkisen tai vain käyttäjille luettavaksi tarkoitetun. Lisäksi julkinenkin blogi voidaan määritellä sellaiseksi, ettei sitä voi löytää netin hakukoneilla. Jyväskylän yliopiston nettisivulta löytyy hyvät ohjeet blogin tekoon: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/tvt/sosiaalinen-web/blogin-luominen-blogger-palvelussa

Usealla lapsella ja nuorella on käytössään jokin väline, jolla he voivat kuvata videoita. Tämä mahdollistaa videopäiväkirjojen eli vlogien teon. Oppilaita voidaan ohjeistaa tekemään minuutin tai kahden tallenne esimerkiksi kerran viikossa jostakin tietystä aiheesta, kuten harrastuksesta, viikonlopusta, luetusta kirjasta tai muusta oppilaalle mielekkäästä asiasta. Oppilaat voivat kuvata videoissaan itseään tai erilaisia asioita ympäristöstään. Sitä merkityksellisempiä vlogit ovat, mitä vapaammin oppilaat voivat valita aiheensa. Vlogit voidaan esitellä Suomi-koulussa koko ryhmälle tai yhdelle oppilaalle ryhmän koosta riippuen. Mikäli videoista keskustellaan opetustilanteissa, opettaja saa mm. arvokasta tietoa oppilailleen merkityksellisistä kielenkäyttötarpeista ja -tilanteista 1).

Erilaisia nettisivuja voidaan myös hyödyntää suomen kielen oppimisessa. Sen lisäksi, että lähes kaikkia mahdollisia oppilaita kiinnostavia aiheita voidaan lukea suomenkielisiltä nettisivuilta kielenoppimistarkoituksessa, on myös erityisesti suomen kielen oppimiseen kehitettyjä sivustoja, kuten kotisuomessa.fi, sanapaja.edu.fi ja moped.fi. Kotisuomessa.fi-sivustolle on kerätty alkeisoppijoille sopivaa materiaalia esimerkiksi suomalaisesta arkielämästä. Sivusto on tarkoitettu lähinnä aikuisille, mutta sitä voi soveltuvin osin käyttää lasten ja nuortenkin kanssa. Sanapajaan on kerätty eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Moped-fi-sivustolla on erilaisia tehtäviä pääasiassa aloitteleville kielenoppijoille.

Linkkiapaja (linkkiapaja.edu.fi) on Opetushallituksen ylläpitämä verkko-oppimateriaalin hakupalvelu, jonka laaja valikoima täydentyy jatkuvasti. Lisäksi Opetushallituksen sivustolta edu.fi/verkko_oppimateriaalit löytyy runsaasti erilaisia Suomi-kouluissakin hyödynnettävissä olevia aineistoja esimerkiksi Suomen historiasta, avaruudesta ja suomalaisista linnuista (http://edu.fi/verkko_oppimateriaalit/tievie, http://edu.fi/verkko_oppimateriaalit/kaupunkielamaa_1800-luvun_suomessa, http://edu.fi/verkko_oppimateriaalit/avaruus, http://edu.fi/verkko_oppimateriaalit/linnut).

Tablettitietokoneet mahdollistavat monenlaisten erilaisten kielenoppimiseen sopivien sovellusten käytön. Esittelen seuraavaksi Applen sovelluksia.

Tabletilla tai älypuhelimella oppilaat voivat esimerkiksi tehdä kuvasanakirjoja itselleen tärkeistä aihepiireistä.

Esimerkiksi iPadin Keynote-, Skitch- tai Pixlr-sovelluksella voidaan kuviin lisätä kirjoitusta niissä olevien esineiden tai asioiden kohdalle.

Explain Everything™ -sovelluksen avulla oppilaat voivat esitellä jotain haluamaansa asiaa joko dioin, tekstein tai piirroksin ja tallentaa myös oman puheensa videoon.

Puppet Pals-sovelluksen avulla oppilaat voivat tehdä pieniä tarinoita sovelluksen hahmoilla. Myös omia valokuvia voi käyttää sarjakuvahahmojen pohjana. Tarinat voidaan tallentaa ja esittää kaikille 2).

Dragon Dictationin avulla oppilaat voivat sanella, kun sovellus muuttaa puheen tekstiksi. Tämä auttaa oppijoita varsinkin kielitaidon alkuvaiheessa.

Oppilaat voivat tehdä parihaastatteluja ja ottaa Skitch-sovelluksella toisistaan kuvat ja kirjoittaa esimerkiksi puhekupliin haastattelunsa tuloksena kaverin lempiruuan, harrastukset ja muita kaverin kiinnostuksen kohteita 3).

Book Creatorin avulla voidaan tehdä kirjoja, joihin voi yhdistää tekstiä, piirroksia, kuvia, videoita ja pelkkää ääntä. Kirjoista voi lisäksi tehdä videon, jos haluaa esittää tarinansa siinä muodossa.

Lisää ideoita ja materiaalia löytyy vielä mm. seuraavilta sivuilta:

https://venajaavautsi.wordpress.com/suosikkisovelluksia/

www.facebook.com: TVT kielten opetuksessa

http://www.s2opettajat.fi/linkit/verkkomateriaalit/

http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/suomen_kielen_oppimateriaalit_tehokayttoon

http://www.scoop.it/t/saloset-salat

1) Kiitos ideasta Tuija Lehtoselle: Tuija Lehtonen & Johanna Saario: Puhumisen kehittäminen. Luento Opetushallituksen Suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämispäivillä 6.10.2015.
2) Kiitos ideasta Tuija Niemelle.
3) Kiitos ideasta Anne Palolalle.