Todistukset

Jokainen Suomi-koulu voi päättää, antaako se oppilailleen todistuksia. Todistuksen antamisen etuna voi pitää sitä, että se auttaa oppilasta arvioimaan, kuinka hyvin hän on lukuvuoden aikana saavuttanut tavoitteet. Todistus suomen kielen taidosta voi olla erityisen tärkeä oppilaalle, joka suunnittelee muuttoa Suomeen.

Tässä on esitelty niistä kolme todistuspohjaa.

Todistus 1 (word)

Todistus 2 (word)

Todistus 3 (word)