Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

 

Lisää aiheesta

Opetushallituksen tiedote, jolla selvennetään sekä taiteen perusopetuksen käsitettä että laajan ja yleisen oppimäärän eroa