Audiovisuaalinen taide

Audiovisuaalisen taiteen opetuksen tavoitteena on kehittää nyky-yhteiskunnassa vaadittavia audiovisuaalisen taiteen ja mediakulttuurin ymmärtämistä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää audiovisuaalisten kertomusten kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Audiovisuaalisen taiteen opiskelu tukee oppilaan mielikuvituksen ja oman ilmaisun kehittymistä sekä kykyä ymmärtää ja tulkita audiovisuaalista taidetta. Opetuksessa oppilasta ohjataan toimimaan yhteistoiminnallisesti ja pitkäjänteisesti. Opiskelu luo edellytyksiä audiovisuaalisen taiteen ja media-alan jatko-opinnoille ja elinikäiselle harrastamiselle.

Audiovisuaalisen taiteen perusopetusta annetaan yleisen oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten opinnot päätetään koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Audiovisuaalisen taiteen lisäksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän visuaalisia taiteita ovat arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö. Näillä visuaalisten taiteiden taiteenalojen oppimäärillä on sekä kaikille yhteiset että taiteenalakohtaiset tavoitteet.

Yleisen oppimäärän mukainen audiovisuaalisen taiteen taiteen perusopetus muodostuu perus- ja työpajaopinnoista, joita on yhteensä 10 opintokokonaisuutta. Audiovisuaalisen taiteen yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja. Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.

Yleisen oppimäärän mukaisen audiovisuaalisen taiteen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii audiovisuaaliseen kerrontaan liittyviä ilmiöitä ja harjoittelee kertomusten rakentamista kuvan, äänen ja musiikin avulla. Opinnoissa tutustutaan elokuvaan taidemuotona ja opitaan analysoimaan erilaisia audiovisuaalisia esityksiä. Oppilas kehittää ilmaisullisia ja teknisiä taitojaan sekä tutkii omia median käyttötottumuksiaan. Audiovisuaalisen taiteen työpajaopintojen sisältöjä ovat muun muassa animaatio, tietokonepelit ja verkkomedia.