Sanataide

Sanataiteen perusopetus antaa kielestä, kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuuden kehittää ja syventää kirjallista harrastustaan. Sanataiteen opetuksen tavoitteena on kielellisen ilmaisun ja mielikuvituksen rikastuttaminen. Kirjoittamisen ja kirjallisuudentuntemuksen avulla kehitetään ajattelutaitoja ja eläytymiskykyä, laajennetaan ilmaisuvaroja ja autetaan etsimään persoonallista ilmaisua ja vahvistetaan oppilaan identiteettiä.

Sanataiteesta on toistaiseksi mahdollista suorittaa vain yleinen oppimäärä. Se koostuu Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden määrittelemistä 10 opintokokonaisuudesta. Niiden pohjalta sanataidekoulut ja muut sanataideopetusta antavat voivat omissa opetussuunnitelmissaan yhdistellä ja jäsentää paikallisten tarpeiden mukaan. Nuorimpien opetuksessa painottuu ilo, leikki ja ilmaisuvapaus. Opetuksessa on keskeistä myös taiteidenvälisyys ja medialukutaito.