Sirkustaide

Taiteen perusopetuksen sirkustaiteen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet on uudistettu. Koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy kullekin taiteenalalle taiteen perusopetuksen yleisen ja/tai laajan oppimäärän opetussuunnitelman. Opetussuunnitelma tehdään Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelman perusteiden mukaan niitä tarkentaen ja täsmentäen.

Yleinen oppimäärä rakentuu yhteisistä opinnoista (300h) ja teemaopinnoista (200h). Yhteiset opinnot ovat nimensäkin mukaan kaikille oppilaitoksen oppilaille yhteisiä ja niiden aikana tarkoitus on tutustua sirkustaiteen perusteisiin ja sirkustekniikoiden harjoitteluun. Teemaopinnoissa painotetaan esiintymistä ja oppilaiden taiteellista työtä. Oppilaitos muodostaa tarkoituksen mukaisen määrän yhteisten opintojen ja teemaopintojen opintokokonaisuuksia.

Laajassa oppimäärässä opinnot koostuvat perusopinnoista (800h) ja syventävistä opinnoista (500h). Perusopinnoissa keskeistä on oppia eri sirkuslajien perustekniikoita ja saada kokemuksia sirkustaiteesta monipuolisena taiteenalana. Syventävät opinnot tähtäävät lopputyön valmistamiseen ja niissä keskeistä on esiintyminen ja sirkustaiteen ymmärtäminen. Oppilas syventää osaamistaan valitsemassaan sirkuslajissa ja kehittää henkilökohtaista ilmaisuaan. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas valmistaa laajan oppimäärän lopputyön.