Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammattipätevyydestä ulkomaisen tutkinnon perusteella toimivaltansa mukaisesti (-> pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella).

Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos tehtävään ei lainsäädännön perusteella vaadita tiettyä tai tietyn tasoista koulutusta tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemiseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallituksella on tehtäviä, jotka liittyvät Suomessa suoritetun koulutuksen tai Suomessa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen ulkomailla. Opetushallitus


Kaavio avautuu erilliselle välilehdelle napsauttamalla. Kaavio on sivun oikeassa laidassa myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä.

Opettajaksi Suomessa ulkomaisen koulutuksen perusteella -opas julkaistu

Opetushallitus on julkaissut oppaan, joka käsittelee ulkomailla suoritetun opettajankoulutuksen tunnustamista Suomessa. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti asiantuntijoille, jotka työskentelevät ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden parissa.

Jos ulkomailla tutkinnon suorittanut haluaa saada Suomessa kelpoisuuden opetustehtävään, hänen on yleensä haettava Opetushallituksen päätöstä.

Nyt julkaistussa oppaassa annetaan tietoa päätöksenteon kriteereistä ja lainsäädännöstä, johon päätöksenteko perustuu, sekä esimerkkejä erilaisista päätöksistä ulkomailla suoritetun opettajakoulutuksen tunnustamista. Opas sisältää myös kaaviokuvan, joka havainnollistaa päätöksenteon ehtoja sekä erilaisia päätöstyyppejä.

Opettajaopas julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, kaaviokuva myös venäjäksi ja arabiaksi.

Materiaali on julkaistu pdf-versiona sivulla Tukea ulkomaisten tutkintojen tunnustamiseen. Paperiversioita voi tilata maksutta osoitteesta .

 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta

Esite ja kaavio tutkintojen tunnustamisesta

Esite

Kaavio