Tutkintojen tunnustaminen ja kansainvälinen vertailu

Tutkintojen tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa työtä tai opiskelupaikkaa haettaessa. Tutkintojen tunnustamisesta vastaavat Suomessa eri tarkoituksissa eri tahot.

Opetushallitus

Alakohtaiset viranomaiset päättävät ammattipätevyydestä ulkomaisen tutkinnon perusteella toimivaltansa mukaisesti (-> pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella).

Työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta, jos tehtävään ei lainsäädännön perusteella vaadita tiettyä tai tietyn tasoista koulutusta tai ammatinharjoittamisoikeutta.

Korkeakoulut ja oppilaitokset päättävät ulkomaisen tutkinnon antamasta jatko-opintokelpoisuudesta tai ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opetushallitus neuvoo pyynnöstä korkeakouluja akateemiseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opetushallituksella on tehtäviä, jotka liittyvät Suomessa suoritetun koulutuksen tai Suomessa hankitun ammattipätevyyden tunnustamiseen ulkomailla. Opetushallitus


Kaavio avautuu erilliselle välilehdelle napsauttamalla. Kaavio on sivun oikeassa laidassa myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä.

Uutta materiaalia tutkintojen tunnustamisesta eri kielillä

Opetushallitus on julkaissut uuden esitteen ja kaavion tutkintojen tunnustamisesta. Julkaisut on tarkoitettu ulkomailla tutkintonsa suorittaneille sekä ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille.


Esitteessä kuvataan Opetushallituksen tutkintojen tunnustamisen palvelut ja esitellään muita toimijoita, jotka tekevät päätöksiä ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta. Esite on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi, portugaliksi, ranskaksi ja viroksi, ja se julkaistaan pian myös arabiaksi, farsiksi, kiinaksi ja venäjäksi.


Kaavio
havainnollistaa sen, miten ulkomailla korkeakoulututkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneen tulee toimia, jos hän haluaa työskennellä tai jatkaa opintoja Suomessa. Kaavio on saatavilla suomen-, ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä, pian myös arabiankielisenä.


Materiaali on julkaistu Opetushallituksen verkkosivuilla osoitteessa www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen. Painettuna julkaisuja voi tilata sähköpostitse osoitteesta .

 

Yhteystiedot

  • puhelin (vaihde):
    +358 (0)29 533 1000

Usein kysyttyä tutkintojen tunnustamisesta

Esite ja kaavio tutkintojen tunnustamisesta

Esite

Kaavio