Eurooppalainen ammattikortti

Eurooppalainen ammattikortti on sähköinen todistus, joka osoittaa joko että ammattihenkilö on täyttänyt kaikki vaadittavat edellytykset palvelujen tarjoamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa väliaikaisesti ja satunnaisesti tai että ammattihenkilön ammattipätevyys on tunnustettu vastaanottavaan jäsenvaltioon sijoittautumista varten.

Eurooppalainen ammattikortti otetaan käyttöön 18.1.2016 seuraaviin ammatteihin: sairaanhoitajat, proviisorit, fysioterapeutit, vuoristo-oppaat ja kiinteistönvälittäjät. Opetushallitus käsittelee Suomeen sijoittautuneiden kiinteistönvälittäjien ja vuoristo-oppaiden hakemukset eurooppalaisen ammattikortin saamiseksi.

Eurooppalaista ammattikorttia haetaan Sinun Eurooppasi -sivustolla. Sinun Eurooppasi -sivusto on maksuton ja vapaasti käytettävissä:

("Sinun Eurooppasi" -portaali antaa yksityishenkilöille ja yrityksille käytännön tietoja oikeuksista ja mahdollisuuksista Euroopan unionissa. Se keskittyy todellisiin Euroopan sisäistä liikkuvuutta koskeviin tilanteisiin: esim. EU:n kansalainen haluaa työskennellä tai opiskella toisessa EU-valtiossa taikka yritys haluaa sijoittautua toiseen EU-valtioon tai perustaa sinne tytäryhtiön.)