Korkeakoulututkinnon tason rinnastaminen

Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut tarvitsee Opetushallituksen päätöksen korkeakoulututkintonsa tason rinnastamisesta, jos hän hakee virkaa tai tehtävää, jonka lakiin perustuvana kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai tietyn tasoinen korkeakoulututkinto.

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto voidaan rinnastaa tasoltaan Suomessa suoritettavaan

  1. alempaan korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon,
  2. ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai
  3. jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon.

Myönteisen päätöksen edellytys on, että hakijan koulutuskokonaisuus vastaa laajuudeltaan, vaativuudeltaan ja suuntautumiseltaan Suomessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa. Päätöksessä ei voida edellyttää täydentäviä opintoja.

Päätökset perustuvat lakiin ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta.