Lausunnot ulkomailla suoritetuista ammatillisista tutkinnoista

Opetushallitus antaa hakemuksesta maksullisia lausuntoja ulkomaisista ammatillisista tutkinnoista. Se on luonteeltaan asiantuntijalausunto, joka ei tuota virkakelpoisuutta tai ammattipätevyyttä. Ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat Opetushallituksen päätöstä.

Lausunnossa kuvataan tutkinnon myöntäneen tahon ja tutkinnon virallisuutta, tutkinnon tasoa ja tutkinnon antamaa ammattipätevyyttä lähtömaassa. Lisäksi kuvataan opintojen sisältöä ja laajuutta.

Opetushallitus voi antaa lausunnon vain sellaisesta loppuun suoritetusta tutkinnosta, joka kuuluu tutkinnon suoritusmaan viralliseen tutkintorakenteeseen. Opintojen sisältöä ja laajuutta kuvataan siinä määrin, kuin tiedot löytyvät tutkintotodistuksista tai hakijan Opetushallitukselle toimittamista muista asiakirjoista, esimerkiksi opetussuunnitelmista tai tutkintovaatimuksista.

Lausunto annetaan suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnon hakeminen

Lausuntoa haetaan toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu hakulomake tarvittavine liitteineen Opetushallitukselle. Hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat on lueteltu hakuohjeessa.

Hakulomake ja -ohjeet ovat saatavissa tämän sivun oikeasta yläreunasta.

Lausunnon hinta on 274,05 € sisältäen arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron. Lausunto lähetetään postitse hakijalle tai hänen yhteyshenkilölleen Suomessa. Lasku lähetetään erikseen samaan osoitteeseen kuin lausunto.

Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.