Päätöksen hakeminen ja hakemuksen käsittely

Opetushallituksen päätöstä haetaan toimittamalla allekirjoitettu hakulomake postitse liitteineen Opetushallitukselle osoitteeseen:

Opetushallitus/kirjaamo
PL 380, 00531 Helsinki

Vaadittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeeseen sisältyvissä ohjeissa.

Opetushallitus lähettää hakijalle sähköpostitse tiedon hakemuksen vastaanottamisesta kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tarvittaessa hakijaa pyydetään täydentämään hakemustaan. Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on 2-3 kuukautta siitä, kun hakija on toimittanut Opetushallitukselle hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat asiakirjat. Hakemuksen käsittelyn päätyttyä asiakirjat jäävät Opetushallituksen arkistoon.

Opetushallitus tarkistaa tarvittaessa hakemuksessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden.

Päätös annetaan suomen tai ruotsin kielellä. Päätös lähetetään postitse hakijalle tai hänen yhteyshenkilölleen Suomessa. Lasku lähetetään erikseen samaan osoitteeseen.

Päätöksestä on valitusoikeus hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus lähetetään päätöksen liitteenä.

Maksut

Tutkintojen tunnustamishakemusten käsittelystä perittävät maksut:

  • Päätös korkeakoulututkinnon tason rinnastamisesta 234 €
  • Päätös korkeakouluopintojen rinnastamisesta tiettyyn tutkintoon tai tiettyihin opintoihin 353 €*. Päätöksen hintaa korotetaan 122 €:lla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin yhteensä enintään 244 €:lla.
  • Päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta 353 €*. Päätöksen hintaa korotetaan 122 €:lla jokaisen lisäkelpoisuuden osalta, kuitenkin yhteensä enintään 244 €:lla.
  • Päätös riittävistä opinnoista antaa vieraskielistä opetusta, steinerpedagogiikkaan perustuvaa opetusta tai montessoripedagogiikkaan perustuvaa esiopetusta 353 €*
  • Käsittelymaksu peruutetusta hakemuksesta 62 €
  • Lopullinen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta tai korkeakouluopintojen rinnastamisesta 55 €

*Hintaan sisältyy mahdollinen päätös korkeakoulututkinnon tason rinnastamisesta.