Pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella

Alla on luettelo Suomen säännellyistä ammateista eli tehtävistä, joihin on Suomessa yksilöity säädöspohjainen kelpoisuusvaatimus. Ulkomailla tutkinnon suorittanut tarvitsee toimivaltaisen viranomaisen päätöksen saadakseen pätevyyden näihin ammatteihin. Lisätietoa ammateista sekä ohjeita päätöksen hakemiseksi saa luettelon linkkien kautta tai toimivaltaiselta viranomaiselta.

Säänneltyjen ammattien luettelo

AmmattiToimivaltainen viranomainen
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaOpetushallitus
aineenopettajaOpetushallitus
ajokokeen vastaanottajaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
ajoneuvojen yksittäishyväksyjäLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opetus ammatillisessa koulutuksessaOpetushallitus
apuvälineteknikko (apuneuvoteknikko)Valvira
asianajajaAsianajajaliitto
autokoulun opetustoiminnasta vastaava johtajaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
broilerikasvattajaRuokavirasto
eläinlääkäriRuokavirasto
ensihoitajaValvira
erikoiseläinlääkäriRuokavirasto
erikoishammaslääkäriValvira
erikoislääkäriValvira
erityisopettajaOpetushallitus
esiopetusta antava opettajaOpetushallitus
farmaseuttiValvira
fysioterapeuttiValvira
geronomiValvira
hammaslääkäriValvira
hammasteknikkoValvira
hätäkeskuspäivystäjäOpetushallitus
jalkaterapeuttiValvira
katsastuksia suorittava henkilöLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
katsastustoiminnasta vastaava henkilöLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
kattilalaitosten käytön valvoja

Turvallisuus ja kemikaalivirasto

Inspecta

kiinteistöinsinööriOpetushallitus
kirkolliset tehtävät

Kirkkohallitus
Kirkollishallitus

kiropraktikkoValvira
koulutettu hierojaValvira
kuntoutuksen ohjaajaValvira
kylmäasentajaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
kätilöValvira
laboratoriohoitajaValvira
liikenneopettajaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
luokanopettajaOpetushallitus
lähihoitaja (terveydenhuolto)Valvira
lähihoitaja (sosiaalihuolto)Valvira
lääkäriValvira
merenkulun ammatinharjoittajatLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
naprapaattiValvira
nosturinkuljettaja (ajoneuvonosturinkuljettaja, torninosturinkuljettaja ja kuormausnosturinkuljettaja)Etelä-Suomen aluehallintovirasto
nuohoojaOpetushallitus
oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttävät tehtävätOpetushallitus
oppilaanohjaaja/opinto-ohjaajaOpetushallitus
optikkoValvira
osteopaattiValvira
panostajaLänsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
pelastusalan miehistö ja alipäällystöOpetushallitus
pelastusalan päällystöOpetushallitus
proviisoriValvira
psykologiValvira
psykoterapeuttiValvira
puheterapeuttiValvira
päiväkodin johtajaOpetushallitus
ravitsemusterapeuttiValvira
rehtori (perusopetus/lukio/ammatillinen koulutus)Opetushallitus
röntgenhoitajaValvira
sairaalafyysikkoValvira
sairaalageneetikkoValvira
sairaalakemistiValvira
sairaalamikrobiologiValvira
sairaalasolubiologiValvira
sairaanhoitajaValvira
seminologiElintarviketurvallisuusvirasto
sosionomiValvira
sosiaalityöntekijä

Valvira

steinerpedagoginen varhaiskasvattajaOpetushallitus
sukeltaja, vedenalaista rakennustyötä tekeväEtelä-Suomen aluehallintovirasto
suuhygienistiValvira
sähkötöiden johtaja/ käytön johtaja

Turvallisuus ja kemikaalivirasto

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

terveydenhoitajaValvira
tilintarkastaja

Patentti ja rekisterihallitus (tilintarkastusvalvonta)

toimintaterapeuttiValvira
toimitusinsinööriOpetushallitus
turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaava hoitajaPoliisihallitus
vapaan sivistystyön opettajaOpetushallitus
varhaiskasvatuksen erityisopettajaOpetushallitus
varhaiskasvatuksen lastenhoitajaOpetushallitus
varhaiskasvatuksen opettajaOpetushallitus
varhaiskasvatuksen sosionomiOpetushallitus
vartija (rikosseuraamusala)Opetushallitus
vartija (yksityiset turvallisuuspalvelut)Poliisilaitos
vastaava kuraattoriValvira
yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä vastaava henkilöLiikenne- ja viestintävirasto Traficom