Muut ammatit

Pätevyys ammattiin ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella -alasivulla ovat tiedot muista ammateista, joissa työskennelläkseen ulkomaisen tutkinnon suorittanut voi tarvita Opetushallituksen tai muun viranomaisen päätöksen kelpoisuudestaan.

Opetushallituksen päätöstä haetaan toimittamalla allekirjoitettu hakulomake liitteineen Opetushallitukselle. Vaadittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeeseen sisältyvissä ohjeissa.

Opetushallituksen päätöksissä ei oteta kantaa kielitaitoon. Virkaa tai tehtävää haettaessa kielitaito tulee tarvittaessa osoittaa erikseen.

Opetushallitus soveltaa päätöksenteossa joko lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta tai lakia ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta sen mukaan, missä maassa tutkinto on suoritettu ja minkä maan kansalainen hakija on.