Pelastustoimen tehtävät

Pelastustoimen tehtäviin toisessa EU-/ETA-jäsenvaltiossa tai Sveitsissä pätevöitynyt voi hakea Opetushallitukselta päätöstä kelpoisuudesta pelastuslaitoksen pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön miehistö-, alipäällystö- tai päällystövirkaan tai -tehtävään Suomessa. Kelpoisuusvaatimukset tehtäviin on määritelty valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011, 6 §).

Tunnustamispäätöstä haetaan toimittamalla allekirjoitettu hakulomake liitteineen Opetushallitukselle. Vaadittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeeseen sisältyvissä ohjeissa.

Opetushallituksen päätöksissä ei oteta kantaa kielitaitoon. Virkaa tai tehtävää haettaessa kielitaito tulee tarvittaessa osoittaa erikseen.

Päätöksenteossa sovelletaan lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta. Lisätietoa päätöksenteon perusteista: