Suomessa suoritettujen tutkintojen tunnustaminen ulkomailla

Kansainvälisen periaatteen mukaan vastaanottava taho tekee tulkinnan ulkomaisen tutkinnon tasosta ja sen antamasta kelpoisuudesta. Suomesta ei voida suoraan vaikuttaa toisen maan viranomaisen päätöksentekoon. Haettaessa Suomessa suoritetun tutkinnon tunnustamista ulkomailla apuna voi käyttää Europassin asiakirjoja, erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja tutkintotodistusten liitteitä. Suomessa suoritetusta tutkinnosta voi hakea myös erillistä lausuntoa Opetushallitukselta.

Opetushallituksen lausunnot suomalaisista tutkinnoista

Opetushallitus antaa asiantuntijalausuntoja Suomessa suoritetuista tutkinnoista kansainväliseen käyttöön. Lausuntoja laaditaan loppuun suoritetuista opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tutkinnoista.

Lausunto voi koskea esimerkiksi

  • hakijan korkeakoulu- tai jatko-opintokelpoisuutta Suomessa
  • tutkinnon ja/tai oppilaitoksen virallisuutta ja asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
  • tutkinnon tuottamia ammatillisia valmiuksia ja/tai ammatillisia oikeuksia Suomessa

Lausunto annetaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Lausunnon hakeminen

Lausuntoa haetaan toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu hakulomake tarvittavine liitteineen Opetushallitukselle. Hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat on lueteltu hakuohjeessa.

Hakulomake ja -ohjeet ovat saatavissa tämän sivun oikeasta yläreunasta.

Lausunnon hinta on 199,65 €, sisältäen arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron. Lausunto lähetetään postitse hakijalle tai hänen yhteyshenkilölleen Suomessa. Lasku lähetetään erikseen samaan osoitteeseen.

Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme kuukautta.

 

Hakulomake ja -ohjeet

Säännellyt ammatit: