Kansanopistot

Kansanopistot (76) ovat opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtakunnallisia sisäoppilaitoksia. Kansanopistoista suurin osa on erilaisten yhdistysten ja säätiöiden ylläpitämiä ja osa on kunnallisia.

Opistojen toiminnasta noin kolme neljäsosaa on vapaatavoitteista koulutusta ja loput tutkintoon johtavaa koulutusta, jota järjestetään asianomaisten lakien mukaisesti.

Opistot voivat painottaa toiminnassaan arvo- ja aatetaustaansa tai sivistystavoitteitaan. Opistoista on taustaltaan sitoutumattomia 38 %, kristillisiä 47 % sekä poliittisten liikkeiden, ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen ylläpitämiä 12 %. Kolme opistoa keskittyy vammaisten koulutukseen.

Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus eli linjat kestävät useimmiten lukuvuoden. Lisäksi ne järjestävät eripituisia kursseja kesällä ja viikonvaihteissa. Kansanopistoissa annetaan omaehtoista, yleissivistävää ja tiettyihin ammatteihin perehdyttävää opetusta.

Kansanopistoissa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, kuten esimerkiksi audiovisuaalisen viestinnän, lastenohjaajan, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen sekä matkailualan perustutkinnon. Aikuiskoulutuksena voi suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, kuten esimerkiksi koulunkäyntiavustajan, hierojan, perhepäivähoitajan tai eräoppaan ammattitutkinnot.