Neuvontajärjestöt

Kotitalousneuvontajärjestöt sekä Käsi- ja taideteollisuusjärjestöt ovat valtakunnallisia opetusministeriön hallinnonalan neuvontajärjestöjä, joiden tehtäviin kuuluu myös aikuiskoulutusta. Keskusorganisaation lisäksi suuremmilla neuvontajärjestöillä on alue- ja paikallisorganisaatiot. Toiminta perustuu palkattujen työntekijöiden ja jäsenten vapaaehtoiseen työhön. Se sisältää aikuisille, nuorille ja yrityksille suunnattua neuvontaa, konsultointia ja koulutusta. Toimintaa varten ei ole omaa lainsäädäntöä. Järjestöt saavat valtionavustusta.