Opintokeskukset

Sivistysjärjestöjen ylläpitämät opintokeskukset (11) ovat yksityisiä aikuisoppilaitoksia. Opintokeskusten taustajärjestöt edustavat puolueita, ammattiyhdistysliikettä ja sitoutumattomia kansalaisjärjestöjä.

Opintokeskukset järjestävät kurssitoimintaa ja pitävät yllä opintokerhoja. Opintokeskukset organisoivat toimintaa itse ja yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Koulutustarjonta muotoutuu taustajärjestöjen aatteiden mukaisesti. Tavoitteena on elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan edistäminen.

Opintokeskukset toimivat hajautetusti usein aluekeskustensa avustamina. Opintokerhojen ja muun opetuksen toteuttamiseksi järjestetään ohjaajakoulutusta. Opintokeskuksilla on myös harrastuksiin liittyvää toimintaa ja sivistysjärjestöt organisoivat erilaista kulttuuritoimintaa.