Varhaiskasvatus

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kati Costiander, p. 029 533 1526,
opetusneuvos Elisa Helin, p. 029 533 1280,
specialsakkunnig Charlotta Rehn, p. 029 533 1231,
erityisasiantuntija Kirsi Tarkka, p. 029 533 1527,
opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525,

Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus varhaiskasvatuksessa -verkostotapaaminen 5.5.2017

Varhaiskasvatus otetaan mukaan Opetushallituksen valtakunnalliseen maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon. Opetushallituksen kehittämisverkostossa mukana ovat olleet tähän asti esi- ja perusopetus.

Verkoston tavoitteena on vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa ja tukea maahanmuuttajataustaisten lasten toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta.

Opetushallitus järjestää kuntien varhaiskasvatuksen maahanmuuttajakoordinaattoreille, S2-lastentarhanopettajille ja vastaavaa konsultoivaa työtä tekeville seminaarimuotoisen verkostotapaamisen koskien kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja varhaiskasvatuksen arjessa. Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus varhaiskasvatuksessa –verkostotapaaminen on 5.5.2017.

Verkostoseminaariin osallistuvat eivät vielä sitoudu kehittämisverkostoon, vaan vievät tietoa kehittämisverkostosta omaan kuntaansa. Kuntia tullaan tiedottamaan verkostoon sitoutumisesta sekä osallistujien nimeämisestä erikseen.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen on sitova. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 23.4.2017. Mukaan mahtuu noin 100 osallistujaa.

Kutsu ja ohjelma (pdf)

Lisätietoja