Varhaiskasvatus

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kati Costiander, p. 029 533 1526,
opetusneuvos Elisa Helin, p. 029 533 1280,
specialsakkunnig Charlotta Rehn, p. 029 533 1231,
erityisasiantuntija Kirsi Tarkka, p. 029 533 1527,
opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525,

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön koko maassa

Opetushallituksen mediatiedote 1.8.2017

Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017. Suunnitelmat ovat ensimmäistä kertaa Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjaava normi.

– Paikallisten suunnitelmien laadinnassa on tehty merkittävä työ, joka jatkuu niiden käytännön toimeenpanossa, toteaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Hän korostaa myös moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä pohdittaessa varhaiskasvatuksen toimintatapojen kehittämistä lapsen parhaaksi.

Varhaiskasvatus on kasvatus- ja koulutusjärjestelmäämme perusta. Varhaisten vuosien merkitys lapsen koko oppimisen ja elämänpolun kannalta on todettu merkitykselliseksi. Siksi on tärkeää, että opetussuunnitelmien toteutus ja jatkumo tehdään lapsen näkökulmasta mahdollisimman toimivaksi lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja alkuopetukseen sekä siitä eteenpäin.

Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat ovat käytännön työkalu, joiden avulla yhtenäistetään varhaiskasvatuksen kansallista kehittämistä. On tärkeää hyödyntää paikallisia vahvuuksia ja verkostoja osaamisen kehittämisessä ja hyvien käytäntöjen levittämisessä.

– Yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita ei ole, vaan päinvastoin pitää hyödyntää vahvuuksia ja paikallista osaamista ja löytää uudenalaisia ratkaisuja. Siihen innovatiivisuuteen nimenomaan rohkaisen, Heinonen sanoi.

Pääjohtajan videotervehdys (video)

Vasuista vauhtia 5.9.2017

Opetushallitus kutsuu kaikki varhaiskasvatuksen toimijat juhlistamaan paikallisia vasuja ja järjestämään 5.9.2017 oman Vasuista vauhtia -tapahtuman. Tarkoituksena on esitellä huoltajille, kuntalaisille ja kaikille kiinnostuneille uusia varhaiskasvatussuunnitelmia ja sitä, miten ne vaikuttavat lasten varhaiskasvatukseen. Vasuista vauhtia -tapahtuman voitte suunnitella juuri sellaiseksi kuin haluatte. Jakakaa tunnelmia omasta tapahtumastanne sosiaalisessa mediassa tunnisteella #vasuistavauhtia.

Vasuista vauhtia -tapahtumasivu Edu.fissä

Kansallisiin perusteisiin voi tutustua Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa:

Varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat julkaisseet palvelussa myös omia paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmiaan. ePerusteissa julkaistut paikalliset opetussuunnitelmat ovat julkisia ja siten kaikkien niistä kiinnostuneiden tutustuttavissa.

Miten varhaiskasvatus muuttuu?

Jokaisen huoltajan on tärkeää tutustua paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Opetushallitus on koonnut pienen tietopaketin uudistuksen keskeisistä muutoksista.

Juliste


Lisätietoja Opetushallituksessa:
Opetusneuvos Elisa Helin, puh. 0295331280
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, puh. 0295331525
Erityisasiantuntija Kirsi Tarkka, puh. 0295331527
Erityisasiantuntija Kati Costiander, puh. 0295331526
Erityisasiantuntija Charlotta Rehn, ruotsinkielinen varhaiskasvatus, puh. 0295331231

Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017. Suunnitelmat ovat ensimmäistä kertaa Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjaava normi.