Varhaiskasvatus

VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena kuten esimerkiksi kerho- ja leikkitoimintana.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun aloitusta edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Päiväkodissa ja perhepäivähoidossa jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kati Costiander, p. 029 533 1526,
opetusneuvos Elisa Helin, p. 029 533 1280,
specialsakkunnig Charlotta Rehn, p. 029 533 1231,
erityisasiantuntija Kirsi Tarkka, p. 029 533 1527,
opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525,

Varhaiskasvatukseen ensimmäistä kertaa oma ruokailusuositus – nyt kommentoitavana

Verkkouutinen 24.10.2017

Varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksetUudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta. Suositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä perheille. Verkkokommentointi on nyt avattu.

Nyt julkiseen kommentointiin avattavat suositukset ”Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset” ovat laajuudessaan ensimmäiset Suomessa. Suositukset on laadittu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Asiantuntijaryhmän on nimennyt ja myös suositukset julkaisee Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Kommentointi on auki tiistaihin 14.11.2017 klo 16:15 saakka.

Ruokailusuositukset kattavat lasten terveyttä edistävän ruokavalion sisällön, hyvinvointia edistävän toiminnan ja toimintaa koskevat säädökset ja määräykset. Suositus sisältää runsaasti toiminnan kehittämistä tukevia esimerkkejä lasten ruokailuun ja ruokakasvatukseen, yhteistyöhön, seurantaan ja arviointiin. Suositukset antavat suuntaviivat ruokailun järjestämiseen ja lasten ruokakasvatukseen varhaiskasvatuksen eri muodoissa: kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, yksityisissä palveluissa ja muussa varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi kerhotoiminnassa. Suositukset ohjaavat varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja ruokapalveluista päättäviä, kun sovitaan ruokailun järjestämisestä ja tarjottavan ruoan ravitsemuslaadusta sekä kilpailutetaan ruokapalveluja ja elintarvikkeita.

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset pohjautuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2014 antamiin väestön ravitsemussuosituksiin ”Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset” sekä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 2016 julkaisemiin suosituksiin ”Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille”. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat suositusten perustana. Suositukset on tarkoitettu täydentämään ja konkretisoimaan lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen valtakunnallisia linjauksia.

Suosituksen julkaisijat pyytävät suosituksista perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia. Kommentointi tapahtuu Webropol-kyselynä. Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään sivu- ja rivinumeroon viittaamalla.

Utkastet till rekommendationen har inte översatts, men det kan kommenteras också på svenska.

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset ja kommentointilomake

Uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta. Suositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä perheille. Verkkokommentointi on nyt avattu.